Mindenki Temploma

Kedves Barátom!

Sok szeretettel köszöntelek a Mindenki Temploma Gyülekezetének honlapján.

 

Azzal a szándékkal hoztuk létre ezt a közösségi platformot, hogy  kapcsolatba léphess velünk, ha meg szeretnél minket ismerni. Rendszeresen hírt adunk  magunkról, hogyan élünk, és gondolkodunk a jelenvaló és elkövetkező világról.
Tovább olvasom

Mindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki Temploma

Híreink

Összefoglaló a 2019. évi Balatonaligai gyülekezeti alkalmakról

Összefoglaló a 2019. évi Balatonaligai gyülekezeti alkalmakról Isten kegyelméből az idei évben négy gyülekezeti balatonaligai táborra került sor, külön a férfiak és a nők, az ifjúság és a családok számára. Rengeteg örömben és áldásban volt részünk, amit nagyon köszönünk az Úrnak, és mindazoknak, akik mindezt lehetővé tették!

"Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak! [...] oda küld áldást az Úr és életet örökké!" (133. zsoltár)

A gyülekezeti táborok sora július első napjaiban az 5 napos családi táborral indult, ahol néhány éves kortól egészen a nagyszülőkig képviselték magukat a családok. A tábor során külön foglalkozás volt a gyerekeknek, míg a felnőttek sok emlékezetes, gyakorlatias témáról beszélgettek Isten igéjének tükrében. Ilyen beszélgetés volt például arról, hogy ne menjen le a nap a haragunkon (Efézus 4,26), illetőleg arról, hogy az anyagi dolgokhoz való helyes viszonyulásban az segít, ha Istenfélelemmel és megelégedéssel tudunk élni (1 Tim. 6,6). 

A három napos férfi alkalom szintén emlékezetes volt. Lehetőségünk volt átgondolni, hogy vagyunk lelkileg, és megújíthattuk az Úrral és az egymással való közösséget. Amellett, hogy nem maradtak el a már megszokott balatonparti focizások, és sok finom fizikai táplálékban volt részünk, a férfi alkalom lelki áldásainak sokaságát mutatja az, hogy többen is döntöttek Krisztus mellett a három nap során. Hála legyen Istennek, hogy új testvéreket adott nekünk!

tinédzser és ifjúsági tábor szintén 5 napos volt, és a tizenévesektől kezdve a gyülekezet ifjúságának valamennyi korosztálya képviseltette magát. Az életkorbeli különbségek miatt sokszor, a családi táborhoz hasonlóan, itt is külön foglalkozás volt a legfiatalabbak számára. Az öt nap alatt számos témáról volt szó. Beszéltünk a hívő ember öröméről, a különböző dolgokra "rendelt idő" felismeréséről, vagy például arról, hogy az Istentől kapott javak sáfárai vagyunk, és felelősséggel tartozunk. 

A balatonaligai alkalmak sorát a női napok zárták, ahol közel 90 nőtestvér vett részt, szoros testvéri közösségben. Az idei női alkalom alapigéjévé vált a Példabeszédek könyve 14. rész 1. verse arról, hogy "a bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt."  Nagyon mélyreható beszélgetések, az idősebb testvérek tapasztalatainak átadása, és persze sok-sok imádság jellemezte ezt az alkalmat. 

Istené legyen minden dicsőség ezekért a feledhetetlen alkalmakért. Hálásan köszönjük lelkipásztorainknak, és annak a sok-sok testvérnek, akik fáradhatatlanul szolgáltak felénk ezeken a napokon!