Bibliaolvasó 2022

 Főoldal

Kedves Olvasó!

 

Szeretettel adjuk közre a 2022. évi bibliaolvasó útmutatót.

A hívő ember mindennapi kenyere Isten igéje, melyről Jeremiás próféta ezt írta: „Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly.” (Jeremiás 23,29)

Isten szava hatalom: tüzet gerjeszt és összetöri a kemény sziklákat. Ha hittel olvassuk a Bibliát, mindig tűz támad bennünk, mely átterjedhet másokra is. Ha nem élünk Isten igéjével, kihűl a szívünk, és betolakszik oda a világ korszelleme.

Felelősek vagyunk önmagunkért és másokért is, ezért mondja a Biblia: „Buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.” (Zsidók 3,13)

Az élő ige mindig sziklazúzó pöröly, formál bennünket.

A Bibliát a Szentlélek Isten teszi élővé és hatóvá. Az olvasó személyes üzeneteket is kap az igeolvasás során, mely a Krisztusban való élet jele.

Hitünk középpontjában a testet öltött Ige, a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus, a Megváltó áll.

Ha szeretjük az Úr Jézus Krisztust, akkor naponta éhezzük és szomjazzuk szavait: „Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára…” (Jeremiás 15,16)

Az Úr gazdag áldását kérem azokra, akik olvassák a Bibliát és Isten beszéde szerint élnek!

 

Budapest, 2022. január hava

Bereczki Sándor
lelkipásztor

 

 

Január
Újév2 Mózes 11 János 4,18
  2. V.2 Mózes 21 Korinthus 1,18
  3. H.2 Mózes 31 Péter 3,11
  4. K.2 Mózes 41 Thessalonika 5,12-13
  5. Sze.2 Mózes 51 Timótheus 1,14
  6. Cs.2 Mózes 63 János 1,2
  7. P.2 Mózes 7Ap. csel. 2,42
  8. Szo.2 Mózes 8Efézus 1,3-4
  9. V.2 Mózes 9Lukács 11,9
10. H.2 Mózes 101 Timótheus 6,6
11. K.2 Mózes 11Filippi 3,14
12. Sze.2 Mózes 12Filemon 1,5-7
13. Cs.2 Mózes 13Galata 2,20
14. P.2 Mózes 14Jakab 1,2-3
15. Szo.2 Mózes 15János 2,5
16. V.2 Mózes 16Jelenések 2,10
17. H.2 Mózes 17Kolossé 2,6
18. K.2 Mózes 18Lukács 1,37
19. Sze.2 Mózes 19Márk 1,17
20. Cs.2 Mózes 20Róma 1,16-17
21. P.2 Mózes 21Titus 2,7-8
22. Szo.2 Mózes 22Zsidók 3,7-9
23. V.2 Mózes 23Lukács 5,4
24. H.2 Mózes 24Máté 5,5
25. K.2 Mózes 25Márk 1,34
26. Sze.2 Mózes 26János 1,15-16
27. Cs.2 Mózes 27Ap. csel. 1,8
28. P.2 Mózes 28Galata 5,10
29. Szo.2 Mózes 29Efézus 1,6-7
30. V.2 Mózes 30Kolossé 1,10
31. H.2 Mózes 311 Thessalonika 3,3

 

Február
  1. K.2 Mózes 322 Thessalonika 2,15
  2. Sze.2 Mózes 331 Timótheus 6,6
  3. Cs.2 Mózes 342 Timótheus 1,7
  4. P.2 Mózes 35Zsidók 2,12
  5. Szo.2 Mózes 36Jakab 1,4
  6. V.2 Mózes 371 Péter 1,3-5
  7. H.2 Mózes 382 Péter 1,5
  8. K.2 Mózes 39Júdás 1,3
  9. Sze.2 Mózes 40Jelenések 2,4-5
10. Cs.Zsoltárok 23Máté 24,13
11. P.Zsoltárok 24Márk 5,36
12. Szo.Zsoltárok 25Lukács 1,66
13. V.Zsoltárok 26Zsidók 3,13-14
14. H.Zsoltárok 27Ap. csel. 10,15
15. K.Zsoltárok 28Róma 12,9
16. Sze.Zsoltárok 291 Korinthus 13,4
17. Cs.Zsoltárok 30Galata 5,1
18. P.Zsoltárok 31Efézus 4,2-3
19. Szo.Zsoltárok 32Filippi 1,29-30
20. V.Zsoltárok 33Kolossé 3,2
21. H.Zsoltárok 341 Thessalonika 5,6
22. K.Zsoltárok 351 Timótheus 6,12
23. Sze.Zsoltárok 36Zsidók 5,8-10
24. Cs.Zsoltárok 37Jakab 1,12
25. P.Zsoltárok 381 Péter 2,2-3
26. Szo.Zsoltárok 392 Péter 3,14
27. V.Zsoltárok 401 János 3,24
28. H.Zsoltárok 41Jelenések 3,20

 

Március
  1. K.Zsoltárok 421 János 5,2
  2. Sze.Zsoltárok 43Lukács 11,10
  3. Cs.Zsoltárok 44János 6,43
  4. P.Zsoltárok 45Máté 5,39-41
  5. Szo.Zsoltárok 46Márk 11,25
  6. V.Zsoltárok 47Máté 11,29
  7. H.Zsoltárok 48Márk 9,50
  8. K.Zsoltárok 49Lukács 6,27-28
  9. Sze.Zsoltárok 50János 7,24
10. Cs.Zsoltárok 51Lukács 18,27
11. P.János 1,1-341 Mózes 9,11
12. Szo.János 1,35-522 Mózes 23,20
13. V.János 2,1-12Zsoltárok 9,19
14. H.János 2,13-25Jób 5,17
15. K.János 3,1-21Jeremiás 1,5
16. Sze.János 3,22-36Ésaiás 1,17
17. Cs.János 4,1-45Dániel 10,12
18. P.János 4,46-54Eszter 4,14
19. Szo.János 5,1-16Énekek éneke 8,12
20. V.János 5,17-472 Mózes 2,25
21. H.János 6,1-15Dániel 12,3
22. K.János 6,16-211 Krónika 28,20
23. Sze.János 6,22-71Jeremiás 31,4
24. Cs.János 7Zsoltárok 89,22
25. P.János 8,1-20Prédikátor 9,10
26. Szo.János 8,21-59Zsoltárok 86,7
27. V.János 92 Sámuel 22,17
28. H.János 10,1-21Mikeás 7,7
29. K.János 10,22-42Példabeszédek 1,33
30. Sze.János 11,1-17Ésaiás 50,10
31. Cs.János 11,18-57Példabeszédek 31,8

 

Április
  1. P.János 12,1-11Zsoltárok 6,10
  2. Szo.János 12,12-195 Mózes 8,6
  3. V.János 12,20-502 Krónika 30,8
  4. H.János 13,1-20Ezékiel 34,16
  5. K.János 13,21-38Zsoltárok 108,14
  6. Sze.János 14,1-14Példabeszédek 31,26
  7. Cs.János 14,15-311 Mózes 26,28-29
  8. P.János 15Példabeszédek 13,6
  9. Szo.János 165 Mózes 28,9
Virágvas.Lukács 19,29-38Zsoltárok 118,26
11. H.János 17Példabeszédek 31,20
12. K.János 18,1-11Zsoltárok 119,165
13. Sze.János 18,12-27Prédikátor 9,3
14. Cs.János 18,28-40Példabeszédek 22,11
Nagypént.János 19,1-37Zsoltárok 103,4
16. Szo.János 19,38-42Zsoltárok 16,10
HúsvétJános 20,1-18Ezékiel 37,12
HúsvétJános 20,19-31Jób 33,28
19. K.János 21,1-14Józsué 3,5
20. Sze.János 21,15-253 Mózes 19,18
21. Cs.Jakab 1Ruth 1,16
22. P.Jakab 2Bírák 5,31
23. Szo.Jakab 34 Mózes 23,19
24. V.Jakab 41 Királyok 19,7-8
25. H.Jakab 52 Sámuel 22,4
26. K.Malakiás 1Máté 10,16
27. Sze.Malakiás 2Márk 12,30-31
28. Cs.Malakiás 3Lukács 6,31
29. P.Malakiás 4János 14,1
30. Szo.Júdás 1Ezsdrás 1,2-3

 

Május
  1. V.Prédikátor 11 Korinthus 15,58
  2. H.Prédikátor 21 Timótheus 1,5
  3. K.Prédikátor 3,1-15János 9,4
  4. Sze.Prédikátor 3,16-22Róma 5,19
  5. Cs.Prédikátor 4Márk 16,15
  6. P.Prédikátor 5,1-7Zsidók 13,6
  7. Szo.Prédikátor 5,8-172 Péter 3,13
  8. V.Prédikátor 5,18-20Zsidók 12,14-15
  9. H.Prédikátor 6János 6,54
10. K.Prédikátor 7Lukács 17,3
11. Sze.Prédikátor 8Zsidók 13,1
12. Cs.Prédikátor 9,1-8János 4,24
13. P.Prédikátor 9,9-14Róma 14,19
14. Szo.Prédikátor 9,15-20Titus 2,11-12
15. V.Prédikátor 9,21-23Zsidók 11,6
16. H.Prédikátor 101 János 2,17
17. K.Prédikátor 11Zsidók 12,15
18. Sze.Prédikátor 12,1-9Jelenések 7,15
19. Cs.Prédikátor 12,10-16Lukács 4,18-19
20. P.1 János 11 Mózes 9,15
21. Szo.1 János 2,1-17Józsué 1,5
22. V.1 János 2,18-29Bírák 2,1
23. H.1 János 3Zsoltárok 17,5
24. K.1 János 4Bírák 10,16
25. Sze.1 János 5,1-5Nehémiás 8,10
MM.Ap. csel. 1,1-14Zsoltárok 139,8
27. P.1 János 5,6-21Ezékiel 3,17
28. Szo.Filippi 1Ésaiás 1,18
29. V.Filippi 2,1-18Sofóniás 3,14
30. H.Filippi 2,19-30Habakuk 3,18
31. K.Filippi 3,1-14Hóseás 2,19

 

Június
  1. Sze.Filippi 3,15-21Ésaiás 42,6
  2. Cs.Filippi 4,1-9Ezékiel 37,14
  3. P.Filippi 4,10-20Zsoltárok 34,20
  4. Szo.Filippi 4,21-23Jeremiás 42,12
PünkösdAp. csel. 2,1-13Jóel 2,28-32
PünkösdAp. csel. 6,1-71 Sámuel 10,6
  7. K.Efézus 1,1-142 Királyok 18,6
  8. Sze.Efézus 1,15-23Zsoltárok 101,6
  9. Cs.Efézus 2Példabeszédek 16,3
10. P.Efézus 3Ésaiás 54,14
11. Szo.Efézus 4,1-16Malakiás 3,17
12. V.Efézus 4,17-32Ésaiás 44,3
13. H.Efézus 5,1-211 Sámuel 3,19
14. K.Efézus 5,22-33Példabeszédek 12,25
15. Sze.Efézus 6,1-10Jeremiás siralmai 3,26
16. Cs.Efézus 6,11-202 Királyok 22,18-19
17. P.Efézus 6,21-24Náhum 1,7
18. Szo.Márk 1,1-15Zsoltárok 50,15
19. V.Márk 1,16-342 Krónika 13,18
20. H.Márk 1,35-451 Sámuel 2,4
21. K.Márk 2,1-12Ésaiás 58,11
22. Sze.Márk 2,13-17Józsué 1,7
23. Cs.Márk 2,18-28Ésaiás 49,23
24. P.Márk 3,1-6Példabeszédek 17,17
25. Szo.Márk 3,7-12Zsoltárok 126,5
26. V.Márk 3,13-19Jeremiás 31,25
27. H.Márk 3,20-35Példabeszédek 4,23
28. K.Márk 4,1-34Zsoltárok 18,20
29. Sze.Márk 4,35-412 Krónika 29,11
30. Cs.Márk 5,1-212 Sámuel 22,7

 

Július
  1. P.Márk 5,22-43Zsoltárok 1,1-2
  2. Szo.Márk 6,1-6Prédikátor 5,4
  3. V.Márk 6,7-13Zsoltárok 23,3
  4. H.Márk 6,14-29Példabeszédek 24,11
  5. K.Márk 6,30-44Eszter 9,22
  6. Sze.Márk 6,45-561 Krónika 16,8
  7. Cs.Márk 7,1-23Ésaiás 43,1
  8. P.Márk 7,24-30Zsoltárok 12,6
  9. Szo.Márk 7,31-37Ésaiás 60,2
10. V.Márk 8,1-211 Mózes 22,17
11. H.Márk 8,22-38Jóel 2,25
12. K.Márk 9,1-13Jób 37,20
13. Sze.Márk 9,14-321 Sámuel 2,8
14. Cs.Márk 9,33-503 Mózes 20,7
15. P.Márk 10,1-16Jeremiás 1,7
16. Szo.Márk 10,17-34Dániel 6,26
17. V.Márk 10,35-52Zsoltárok 85,13
18. H.Márk 11Jób 17,8
19. K.Márk 12,1-12Zsoltárok 37,31
20. Sze.Márk 12,13-27Példabeszédek 3,12
21. Cs.Márk 12,28-44Zsoltárok 2,8
22. P.Márk 13,1-8Zsoltárok 34,8
23. Szo.Márk 13,9-37Zakariás 8,16
24. V.Márk 14,1-11Mikeás 5,7
25. H.Márk 14,12-31Zsoltárok 103,3
26. K.Márk 14,32-422 Királyok 18,5
27. Sze.Márk 14,43-541 Sámuel 2,9
28. Cs.Márk 14,55-652 Sámuel 22,3
29. P.Márk 14,66-725 Mózes 32,11-12
30. Szo.Márk 15,1-19Zsoltárok 91,11
31. V.Márk 15,20-41Nehémiás 4,20

 

Augusztus
  1. H.Márk 15,42-47Példabeszédek 3,27
  2. K.Márk 16,1-8Ésaiás 19,22
  3. Sze.Márk 16,9-13Zsoltárok 32,10
  4. Cs.Márk 16,14-185 Mózes 6,5
  5. P.Márk 16,19-201 Sámuel 18,14
  6. Szo.Filemon 1Példabeszédek 10,24
  7. V.Zakariás 1János 15,5
  8. H.Zakariás 2Ap. csel. 2,28
  9. K.Zakariás 3Galata 5,13
10. Sze.Zakariás 4Kolossé 1,9
11. Cs.Zakariás 5Róma 12,18
12. P.Zakariás 6Lukács 5,10
13. Szo.Zakariás 71 Péter 2,9
14. V.Zakariás 8Ap. csel. 18,9-10
15. H.Zakariás 9Efézus 5,17
16. K.Zakariás 10Ap. csel. 4,33
17. Sze.Zakariás 112 Korinthus 9,7
18. Cs.Zakariás 12Róma 13,8
19. P.Zakariás 13János 14,14
20. Szo.Zakariás 14Ap. csel. 13,47
21. V.Dániel 11 Péter 3,12
22. H.Dániel 2Ap. csel. 26,16-17
23. K.Dániel 3János 13,15
24. Sze.Dániel 4Zsidók 3,4
25. Cs.Dániel 5Ap. csel. 13,52
26. P.Dániel 6Galata 6,9
27. Szo.Dániel 71 Timótheus 4,16
28. V.Dániel 82 Timótheus 2,15
29. H.Dániel 91 János 5,3
30. K.Dániel 10Jakab 4,10
31. Sze.Dániel 11János 1,12

 

Szeptember
  1. Cs.Dániel 12Zsidók 12,12-13
  2. P.1 Timótheus 12 Krónika 31,21
  3. Szo.1 Timótheus 2,1-7Ésaiás 35,2
  4. V.1 Timótheus 2,8-15Példabeszédek 24,6
  5. H.1 Timótheus 3,1-13Ésaiás 35,3
  6. K.1 Timótheus 3,14-16Példabeszédek 8,17
  7. Sze.1 Timótheus 4,1-51 Mózes 32,12
  8. Cs.1 Timótheus 4,6-16Zsoltárok 112,4
  9. P.1 Timótheus 5,1-161 Mózes 39,23
10. Szo.1 Timótheus 5,17-25Zsoltárok 56,11
11. V.1 Timótheus 6,1-2Ésaiás 49,10
12. H.1 Timótheus 6,3-5Dániel 3,32
13. K.1 Timótheus 6,6-10Jób 5,24
14. Sze.1 Timótheus 6,11-21Zsoltárok 37,11
15. Cs.2 Timótheus 1,1-21 Mózes 17,1
16. P.2 Timótheus 1,3-18Jób 36,11
17. Szo.2 Timótheus 2,1-13Ésaiás 55,11
18. V.2 Timótheus 2,14-21Zsoltárok 50,14
19. H.2 Timótheus 2,22-26Jeremiás 33,3
20. K.2 Timótheus 3,1-9Zsoltárok 37,4
21. Sze.2 Timótheus 3,10-17Ésaiás 59,21
22. Cs.2 Timótheus 4,1-6Hóseás 6,6
23. P.2 Timótheus 4,7-92 Mózes 14,13
24. Szo.2 Timótheus 4,10-22Zsoltárok 139,5
25. V.1 Sámuel 1,1-19Zsidók 10,38
26. H.1 Sámuel 1,20-28János 3,30
27. K.1 Sámuel 2,1-11Máté 5,6
28. Sze.1 Sámuel 2,12-26János 11,40
29. Cs.1 Sámuel 2,27-36Lukács 3,4
30. P.1 Sámuel 3Galata 6,2

 

Október
  1. Szo.1 Sámuel 4Lukács 12,8-9
  2. V.1 Sámuel 51 Thessalonika 3,12
  3. H.1 Sámuel 61 Timótheus 6,10-11
  4. K.1 Sámuel 71 János 4,21
  5. Sze.1 Sámuel 8Kolossé 3,13
  6. Cs.1 Sámuel 9Lukács 1,45
  7. P.1 Sámuel 10,1-16Filippi 4,19
  8. Szo.1 Sámuel 10,17-27Márk 12,30-31
  9. V.1 Sámuel 11Filippi 4,6
10. H.1 Sámuel 12Lukács 12,43
11. K.1 Sámuel 13,1-14Jakab 1,21
12. Sze.1 Sámuel 13,15-23Lukács 8,39
13. Cs.1 Sámuel 14,1-46Máté 28,19-20
14. P.1 Sámuel 14,47-52János 20,29
15. Szo.1 Sámuel 15Róma 12,10
16. V.1 Sámuel 16,1-13Máté 14,27
17. H.1 Sámuel 16,14-23János 15,7
18. K.1 Sámuel 17,1-241 Péter 5,7
19. Sze.1 Sámuel 17,25-39Kolossé 3,12
20. Cs.1 Sámuel 17,40-58Lukács 6,38
21. P.1 Sámuel 18János 21,15
22. Szo.1 Sámuel 192 Timótheus 3,14
23. V.1 Sámuel 201 Thessalonika 5,17
24. H.1 Sámuel 21Jakab 1,17
25. K.1 Sámuel 22János 13,35
26. Sze.1 Sámuel 232 Timótheus 2,3
27. Cs.1 Sámuel 24Jelenések 3,10
28. P.1 Sámuel 25,1-302 Timótheus 4,17
29. Szo.1 Sámuel 25,31-441 Péter 3,15
30. V.1 Sámuel 261 Timótheus 2,1-2
31. H.1 Sámuel 27Kolossé 4,17

 

November
  1. K.1 Sámuel 28János 10,10
  2. Sze.1 Sámuel 291 Thessalonika 5,11
  3. Cs.1 Sámuel 30János 13,34
  4. P.1 Sámuel 312 Korinthus 7,10
  5. Szo.1 Korinthus 1Ésaiás 28,29
  6. V.1 Korinthus 2Zsoltárok 91,14
  7. H.1 Korinthus 32 Sámuel 5,10
  8. K.1 Korinthus 42 Krónika 19,11
  9. Sze.1 Korinthus 5Ésaiás 61,1-3
10. Cs.1 Korinthus 6Hóseás 14,6
11. P.1 Korinthus 7Zsoltárok 34,9
12. Szo.1 Korinthus 8Jeremiás 31,33
13. V.1 Korinthus 9Zsoltárok 23,5
14. H.1 Korinthus 10Példabeszédek 2,6
15. K.1 Korinthus 11Zsoltárok 107,9
16. Sze.1 Korinthus 122 Krónika 15,7
17. Cs.1 Korinthus 13Zsoltárok 21,3
18. P.1 Korinthus 14Ésaiás 9,3
19. Szo.1 Korinthus 15Példabeszédek 8,34
20. V.1 Korinthus 16Zsoltárok 97,11
21. H.2 Korinthus 1Példabeszédek 28,25
22. K.2 Korinthus 22 Sámuel 22,30
23. Sze.2 Korinthus 31 Krónika 5,20
24. Cs.2 Korinthus 4Zsoltárok 91,10
25. P.2 Korinthus 5Példabeszédek 4,26
26. Szo.2 Korinthus 61 Sámuel 3,10
27. V.2 Korinthus 7Ruth 2,9
28. H.2 Korinthus 8Józsué 21,45
29. K.2 Korinthus 9Jób 5,21
30. Sze.2 Korinthus 10Zsoltárok 37,5

 

December
  1. Cs.2 Korinthus 11,1-15Zakariás 10,12
  2. P.2 Korinthus 11,16-33Példabeszédek 3,3
  3. Szo.2 Korinthus 12Zsoltárok 5,13
  4. V.2 Korinthus 132 Sámuel 9,7
  5. H.1 Mózes 49,8-10Efézus 2,7
  6. K.Ésaiás 7,1-14Máté 10,39
  7. Sze.Ésaiás 9,2-71 Korinthus 8,1
  8. Cs.Ésaiás 11,1-9Ap. csel. 11,14
  9. P.Zakariás 3Márk 16,20
10. Szo.Mikeás 5Róma 6,12-13
11. V.Máté 5,1-11Ésaiás 33,6
12. H.Máté 5,12-161 Mózes 26,24
13. K.János 6,35-48Ésaiás 40,3
14. Sze.Lukács 9,18-27Hóseás 2,13
15. Cs.Lukács 15,1-7Józsué 1,8
16. P.Lukács 15,8-10Jeremiás 1,19
17. Szo.Lukács 15,11-32Jeremiás siralmai 3,22-23
18. V.Lukács 1,1-25Jób 22,30
19. H.Lukács 1,26-382 Mózes 15,26
20. K.Lukács 1,39-45Zsoltárok 121,3
21. Sze.Lukács 1,46-56Sofóniás 3,16-17
22. Cs.Lukács 1,57-66Példabeszédek 11,25
23. P.Lukács 1,67-80Jónás 3,9
24. Szo.Lukács 2,1-14Ésaiás 7,14
KarácsonyLukács 2,15-20Ésaiás 9,6
KarácsonyLukács 2,21-40Mikeás 5,2
27. K.Malakiás 11 Thessalonika 5,22
28. Sze.Malakiás 2Kolossé 3,14
29. Cs.Malakiás 3Lukács 1,54
30. P.Malakiás 4Jakab 1,21
SzilveszterZsoltárok 103Jelenések 22,20

 

© Bereczki Sándor, 2021

<<<