Bibliaolvasó 2021

 Főoldal

Kedves Testvérünk!

 

Örömmel és szeretettel bocsátjuk közre a 2021. évi bibliaolvasó útmutatót.

Ha imádkozva elcsendesedünk Isten igéje fölött, a Szentlélek segítségünkre siet, és közli velünk az Úr üzenetét és akaratát. Mivel nem emberi bölcsességet keresünk a Bibliában, hanem magát az Urat, ezért megtaláljuk Őt. Az Úr szóba áll velünk. Ez egyáltalán nem természetes dolog. A nagy és végtelen Úr, a megfeszített és feltámadott Krisztus kijelenti önmagát nekünk. A kijelentett ige válik életté bennünk. Ami a szívünket megragadja, az gyógyít minket. Olykor megsebez, de be is kötözi lelkünket. Amikor alázatosan elfogadjuk leleplező szavait, fel is magasztal minket. Amikor kilátástalanságunk miatt erőt vesz rajtunk az aggodalom, fényt és szeretetet áraszt a szívünkbe.

Megtérésem előtt idegenkedtem a Bibliától, és nem tud-tam vele mit kezdeni. Hosszú időnek kellett eltelni addig, amíg rájöttem, hogy a legnagyobb kincset tartom a kezem-ben, amikor a Bibliát olvasom. Nehéz volt megérteni, hogy nem a Bibliában kell a hibát keresnem, hanem magamban. Ahhoz, hogy a Biblia üzenetét befogadhassam, a golgotai kereszthez kellett járulnom. Ott nemcsak az Úrral találkoz-tam, hanem önmagammal is. Csodálatos dolog volt ott felismerni az Úr szentségét, és meglátnia a magam szentségtelenségét és méltatlanságát. A kegyelem megmentett engem is, így lettem Isten gyermeke.

Annak, aki hisz, és vállalja az életközösséget Jézus Krisz-tussal, mindennapi kenyerévé válik Isten igéje. Ha csak a testünkre gondolunk, lelkünk teljesen kiszárad. Sokszor a testünket is elhanyagoljuk, újságot olvasva eszünk, roha-nunk. Persze még arra szorítunk valahogy időt, hogy a főbb híreket elolvassuk, de a legfontosabb hírre, az Úr üzenetére már nem jut egy perc sem. Az Urat pedig megilleti szerete-tünk, figyelmünk és időnk legjava!

A Biblia azt mondja nekünk, hogy szeret minket Isten. De én szeretem-e Őt? Milyen az én szeretetem iránta? Hogyan mondhatom én azt, hogy szeretlek, Uram, amikor az igéid olvasását is elhanyagolom? Hogyan leszek képes másokat szeretni, ha szívemet nem tölti be a te élő igéd?

„Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Szívetekben hálaadással éne-keljetek az Úrnak!” (Kolossé 3,16)

Az Úr gazdag áldását kérem mindazokra, akik olvassák a Bibliát, és nemcsak humanitárius cselekedetekre képesek, hanem az elveszettekért is fáradoznak!

 

Budapest, 2021. január hava

Bereczki Sándor
lelkipásztor

 

 

Január
ÚjévJelenések 1,1-3Zsoltárok 21,3
  2. Szo.Jelenések 1,4-8Prédikátor 8,5
  3. V.Jelenések 1,9-205 Mózes 4,9
  4. H.Jelenések 2,1-71 Királyok 17,13-14
  5. K.Jelenések 2,8-11Bírák 14,5-6
  6. Sze.Jelenések 2,12-17Mikeás 7,7-8
  7. Cs.Jelenések 2,18-29Jeremiás 32,39
  8. P.Jelenések 3,1-6Énekek éneke 8,12
  9. Szo.Jelenések 3,7-13Ésaiás 60,1
10. V.Jelenések 3,14-22Zsoltárok 91,14
11. H.Jelenések 4,1-11Józsué 1,8
12. K.Jelenések 5,1-102 Királyok 6,16
13. Sze.Jelenések 5,11-14Jeremiás 33,3
14. Cs.Jelenések 6,1-8Zsoltárok 40,2-4
15. P.Jelenések 6,9-111 Krónika 16,11
16. Szo.Jelenések 6,12-17Józsué 24,15
17. V.Jelenések 7,1-8Zsoltárok 119,16
18. H.Jelenések 7,9-17Ezékiel 39,25
19. K.Jelenések 8,1-62 Krónika 32,22
20. Sze.Jelenések 8,7-13Zsoltárok 145,3
21. Cs.Jelenések 9,1-12Zakariás 8,13
22. P.Jelenések 9,13-211 Mózes 46,3
23. Szo.Jelenések 10Ésaiás 54,17
24. V.Jelenések 11,1-144 Mózes 23,19
25. H.Jelenések 11,15-19Jób 35,10
26. K.Jelenések 12,1-6Példabeszédek 10,12
27. Sze.Jelenések 12,7-121 Sámuel 2,26
28. Cs.Jelenések 12,13-185 Mózes 32,36
29. P.Jelenések 13,1-10Hóseás 10,12
30. Szo.Jelenések 13,11-18Jeremiás 33,6
31. V.Jelenések 14,1-5Zsoltárok 52,10

 

Február
  1. H.Jelenések 14,6-13Jób 32,8
  2. K.Jelenések 14,14-20Sofóniás 3,16-17
  3. Sze.Jelenések 15,1-4Bírák 6,17
  4. Cs.Jelenések 15,5-8Jóel 2,21
  5. P.Jelenések 16,1-9Nehémiás 8,10
  6. Szo.Jelenések 16,10-21Ezékiel 39,29
  7. V.Jelenések 17,1-6Habakuk 2,4
  8. H.Jelenések 17,7-18Dániel 6,25
  9. K.Jelenések 18,1-8Zsoltárok 128,1
10. Sze.Jelenések 18,9-19Jeremiás 15,16
11. Cs.Jelenések 18,20-24Prédikátor 9,13
12. P.Jelenések 19,1-52 Sámuel 22,7
13. Szo.Jelenések 19,6-103 Mózes 26,5
14. V.Jelenések 19,11-16Példabeszédek 16,32
15. H.Jelenések 19,17-21Ésaiás 49,4
16. K.Jelenések 20,1-6Zsoltárok 105,1
17. Sze.Jelenések 20,7-10Jeremiás siralmai 3,26
18. Cs.Jelenések 20,11-155 Mózes 4,9
19. P.Jelenések 21,1-8Mikeás 3,5
20. Szo.Jelenések 21,9-27Ésaiás 54,10
21. V.Jelenések 22,1-5Prédikátor 7,3
22. H.Jelenések 22,6-21Példabeszédek 9,10
23. K.Bírák 1,1-21Ap. csel. 13,52
24. Sze.Bírák 1,22-36Márk 5,36
25. Cs.Bírák 2,1-52 Korinthus 9,7
26. P.Bírák 2,6-10Lukács 5,10
27. Szo.Bírák 2,11-23Efézus 6,16
28. V.Bírák 3,1-6Róma 13,8

 

Március
  1. H.Bírák 3,7-11Lukács 12,43
  2. K.Bírák 3,12-31Máté 18,33
  3. Sze.Bírák 4,1-3Ap. csel. 2,28
  4. Cs.Bírák 4,4-112 Péter 1,7
  5. P.Bírák 4,12-16Máté 5,6
  6. Szo.Bírák 51 Korinthus 15,58
  7. V.Bírák 6,1-101 Thessalonika 5,17
  8. H.Bírák 6,11-242 Timótheus 4,18
  9. K.Bírák 6,25-321 Korinthus 13,4
10. Sze.Bírák 6,33-40Kolossé 3,15
11. Cs.Bírák 7,1-8Jelenések 12,12
12. P.Bírák 7,9-14Filippi 4,7
13. Szo.Bírák 7,15-251 Péter 1,2
14. V.Bírák 8,1-9Jakab 5,10
15. H.Bírák 8,10-35Márk 3,35
16. K.Bírák 9,1-21Efézus 4,14-15
17. Sze.Bírák 9,22-49Máté 25,13
18. Cs.Bírák 9,50-57Róma 12,9
19. P.Bírák 10János 13,34-35
20. Szo.Bírák 11Lukács 21,15
21. V.Bírák 121 Thessalonika 5,8
22. H.Bírák 131 Péter 2,19
23. K.Bírák 14Zsidók 12,14
24. Sze.Bírák 15,1-81 János 5,2
25. Cs.Bírák 15,9-20Efézus 5,14
26. P.Bírák 16,1-22János 16,24
27. Szo.Bírák 16,23-31Máté 4,19
Virágvas.Máté 21,1-11Zakariás 9,9
29. H.Máté 21,12-172 Sámuel 22,29-30
30. K.Máté 21,18-22Példabeszédek 8,17
31. Sze.Máté 21,23-27Ámós 8,11

 

Április
  1. Cs.Máté 26,17-46Jób 5,8
Nagypént.Máté 27,27-56Zsoltárok 22,17
  3. Szo.Máté 27,57-66Zsoltárok 16,10
HúsvétMáté 28,1-15Ezékiel 37,6
HúsvétLukács 24,13-35Jób 19,25-26
  6. K.Bírák 17Jakab 5,14-15
  7. Sze.Bírák 18Lukács 9,2
  8. Cs.Bírák 19,1-21Zsidók 12,2
  9. P.Bírák 19,22-30Filemon 1,15-16
10. Szo.Bírák 20,1-171 Péter 4,19
11. V.Bírák 20,18-48Máté 4,19
12. H.Bírák 21Titus 2,7
13. K.Kolossé 1,1-2Zsoltárok 22,17-19
14. Sze.Kolossé 1,3-8Jób 33,28
15. Cs.Kolossé 1,9-23Hóseás 2,13
16. P.Kolossé 1,24-292 Mózes 4,31
17. Szo.Kolossé 2,1-72 Sámuel 5,10
18. V.Kolossé 2,8-15Zsoltárok 1,1-3
19. H.Kolossé 2,16-23Zsoltárok 50,14-15
20. K.Kolossé 3,1-41 Mózes 17,7
21. Sze.Kolossé 3,5-171 Királyok 19,18
22. Cs.Kolossé 3,18-25Példabeszédek 28,13
23. P.Kolossé 4,1-6Zsoltárok 24,7-10
24. Szo.Kolossé 4,7-181 Mózes 32,26
25. V.Zakariás 1Máté 7,4-5
26. H.Zakariás 2Efézus 4,2-3
27. K.Zakariás 3Róma 12,2
28. Sze.Zakariás 4Lukács 11,10
29. Cs.Zakariás 5Efézus 6,6
30. P.Zakariás 6Ap. csel. 20,28

 

Május
  1. Szo.Zakariás 7János 15,8
  2. V.Zakariás 8Máté 24,46
  3. H.Zakariás 9,1-81 Timótheus 2,1-2
  4. K.Zakariás 9,9-17Galata 6,14
  5. Sze.Zakariás 10Jakab 1,12
  6. Cs.Zakariás 11Róma 13,10
  7. P.Zakariás 12,1-9Róma 8,33-34
  8. Szo.Zakariás 12,10-14Zsidók 9,14
  9. V.Zakariás 13Filippi 4,5
10. H.Zakariás 14János 1,12
11. K.Zsidók 1,1-44 Mózes 12,13
12. Sze.Zsidók 1,5-16Dániel 12,10
MM.Lukács 24,45-53Zsoltárok 110,1
14. P.Zsidók 2,1-4Zsoltárok 29,11
15. Szo.Zsidók 2,5-9Jób 17,8
16. V.Zsidók 2,10-18Ésaiás 7,14
17. H.Zsidók 3,1-64 Mózes 17,11
18. K.Zsidók 3,7-11Mikeás 7,18
19. Sze.Zsidók 3,12-19Zsoltárok 40,2
20. Cs.Zsidók 4Jeremiás 23,5
21. P.Zsidók 5,1-10Példabeszédek 17,17
22. Szo.Zsidók 5,11-14Zsoltárok 5,5-6
PünkösdAp. csel. 2Jóel 2,28
PünkösdAp. csel. 10Zsoltárok 51,12-13
25. K.Zsidók 6,1-82 Királyok 18,6
26. Sze.Zsidók 6,9-205 Mózes 6,5
27. Cs.Zsidók 7,1-10Énekek éneke 2,5
28. P.Zsidók 7,11-25Józsué 21,45
29. Szo.Zsidók 7,26-28Ezékiel 37,5
30. V.Zsidók 81 Mózes 26,24
31. H.Zsidók 9,1-10Ésaiás 42,1-2

 

Június
  1. K.Zsidók 9,11-22Ezékiel 34,16
  2. Sze.Zsidók 9,23-282 Mózes 12,26-27
  3. Cs.Zsidók 10,1-10Zsoltárok 34,18-19
  4. P.Zsidók 10,11-18Példabeszédek 31,30
  5. Szo.Zsidók 10,19-31Ésaiás 53,4-5
  6. V.Zsidók 10,32-395 Mózes 6,18
  7. H.Zsidók 11,1-7Eszter 9,21-22
  8. K.Zsidók 11,8-162 Sámuel 22,3
  9. Sze.Zsidók 11,17-311 Mózes 17,9
10. Cs.Zsidók 11,32-40Ésaiás 7,9
11. P.Zsidók 12,1-3Hóseás 14,5-6
12. Szo.Zsidók 12,4-11Mikeás 6,8
13. V.Zsidók 12,12-17Példabeszédek 15,16
14. H.Zsidók 12,18-241 Krónika 23,32
15. K.Zsidók 12,25-29Zsoltárok 80,4
16. Sze.Zsidók 13,1-3Prédikátor 3,14
17. Cs.Zsidók 13,4-6Ésaiás 59,1-2
18. P.Zsidók 13,7-16Zsoltárok 125,1-2
19. Szo.Zsidók 13,17-252 Krónika 25,9
20. V.Jeremiás siralmai 1Jakab 4,10
21. H.Jeremiás siralmai 2Zsidók 13,1
22. K.Jeremiás siralmai 3,1-30Lukács 11,9
23. Sze.Jeremiás siralmai 3,31-66Jakab 4,17
24. Cs.Jeremiás siralmai 41 Timótheus 6,12
25. P.Jeremiás siralmai 5Filippi 4,6
26. Szo.Jóel 1,1-122 Timótheus 2,15
27. V.Jóel 1,13-20Máté 7,7
28. H.Jóel 2,1-11János 11,40
29. K.Jóel 2,12-17Jakab 1,17
30. Sze.Jóel 2,18-27Máté 14,30

 

Július
  1. Cs.Jóel 2,28-322 Korinthus 12,10
  2. P.Jóel 3,1-8János 4,35
  3. Szo.Jóel 3,9-212 Korinthus 1,3-4
  4. V.Júdás 1,1-7Énekek éneke 8,6
  5. H.Júdás 1,8-161 Mózes 1,4
  6. K.Júdás 1,17-25Jób 8,5-8
  7. Sze.Hóseás 1Róma 6,12-13
  8. Cs.Hóseás 2,1-15Titus 3,8
  9. P.Hóseás 2,16-25Filippi 4,4
10. Szo.Hóseás 3Róma 12,13
11. V.Hóseás 4Máté 4,1
12. H.Hóseás 5,1-71 Péter 1,22-23
13. K.Hóseás 5,8-151 János 4,16
14. Sze.Hóseás 6János 16,33
15. Cs.Hóseás 7,1-7Ap. csel. 1,8
16. P.Hóseás 7,8-16Jakab 1,27
17. Szo.Hóseás 8Kolossé 3,23
18. V.Hóseás 9,1-9Jakab 1,21
19. H.Hóseás 9,10-17Róma 12,18
20. K.Hóseás 10,1-8Lukács 6,31
21. Sze.Hóseás 10,9-15Róma 8,26
22. Cs.Hóseás 11Galata 5,10
23. P.Hóseás 12Efézus 6,13
24. Szo.Hóseás 13Jakab 4,7
25. V.Hóseás 14Galata 6,10
26. H.Jakab 1,1-18Zsoltárok 130,7
27. K.Jakab 1,19-27Példabeszédek 10,22
28. Sze.Jakab 2,1-13Habakuk 3,18
29. Cs.Jakab 2,14-26Dániel 10,12
30. P.Jakab 3,1-12Zsoltárok 100,4-5
31. Szo.Jakab 3,13-181 Krónika 5,20

 

Augusztus
  1. V.Jakab 4Zsoltárok 22,17-19
  2. H.Jakab 5,1-7Ámós 3,6
  3. K.Jakab 5,8-12Ésaiás 42,8
  4. Sze.Jakab 5,13-201 Mózes 28,15
  5. Cs.Ámós 1,1-6Jelenések 7,15-16
  6. P.Ámós 1,7-15Zsidók 1,9
  7. Szo.Ámós 22 Péter 3,17
  8. V.Ámós 3Lukács 10,42
  9. H.Ámós 41 Péter 2,9
10. K.Ámós 5János 16,22
11. Sze.Ámós 6Galata 4,6
12. Cs.Ámós 7,1-92 Péter 3,14
13. P.Ámós 7,10-17Jakab 2,26
14. Szo.Ámós 8Jelenések 14,12
15. V.Ámós 9,1-10Márk 9,24
16. H.Ámós 9,11-152 Timótheus 1,8
17. K.Róma 1,1-13Zsoltárok 93,3-4
18. Sze.Róma 1,14-26Ésaiás 51,11
19. Cs.Róma 1,27-32Zakariás 8,16
20. P.Róma 2,1-11Ezékiel 11,19-20
21. Szo.Róma 2,12-16Bírák 5,31
22. V.Róma 2,17-29Zsoltárok 67,8
23. H.Róma 3,1-85 Mózes 4,7
24. K.Róma 3,9-20Prédikátor 8,3
25. Sze.Róma 3,21-31Bírák 3,20
26. Cs.Róma 4,1-8Zsoltárok 51,14
27. P.Róma 4,9-251 Mózes 45,4
28. Szo.Róma 5,1-11Jób 5,24
29. V.Róma 5,12-21Zsoltárok 85,9
30. H.Róma 6,1-11Jób 22,29
31. K.Róma 6,12-23Ezékiel 3,17

 

Szeptember
  1. Sze.Róma 7,1-6Jónás 2,8
  2. Cs.Róma 7,7-13Zsoltárok 56,11-13
  3. P.Róma 7,14-25Józsué 1,9
  4. Szo.Róma 8,1-17Zsoltárok 25,10
  5. V.Róma 8,18-303 Mózes 26,1
  6. H.Róma 8,31-39Jeremiás 31,33
  7. K.Róma 9,1-51 Sámuel 3,10
  8. Sze.Róma 9,6-13Zsoltárok 20,7
  9. Cs.Róma 9,14-29Malakiás 3,10-11
10. P.Róma 9,30-33Példabeszédek 31,20
11. Szo.Róma 10,1-13Prédikátor 11,4
12. V.Róma 10,14-21Példabeszédek 3,5
13. H.Róma 11,1-10Jób 22,28
14. K.Róma 11,11-16Zsoltárok 32,9
15. Sze.Róma 11,17-24Ésaiás 30,23
16. Cs.Róma 11,25-321 Sámuel 10,6
17. P.Róma 11,33-36Példabeszédek 18,24
18. Szo.Róma 12,1-2Ésaiás 59,21
19. V.Róma 12,3-8Zsoltárok 145,18-20
20. H.Róma 12,9-21Ésaiás 50,10
21. K.Róma 13,1-7Zsoltárok 32,5-6
22. Sze.Róma 13,8-145 Mózes 4,24
23. Cs.Róma 14,1-12Ésaiás 45,2
24. P.Róma 14,13-23Jóel 2,13
25. Szo.Róma 15,1-13Jeremiás 31,4
26. V.Róma 15,14-332 Sámuel 9,7
27. H.Róma 16,1-162 Mózes 23,20
28. K.Róma 16,17-20Zsoltárok 37,37
29. Sze.Róma 16,21-24Jób 10,12
30. Cs.Róma 16,25-27Zsoltárok 18,17

 

Október
  1. P.Példabeszédek 1,1-6Galata 2,20
  2. Szo.Példabeszédek 1,7-19Zsidók 13,17
  3. V.Példabeszédek 1,20-331 Péter 3,11
  4. H.Példabeszédek 2,1-8Galata 6,8
  5. K.Példabeszédek 2,9-22Zsidók 11,6
  6. Sze.Példabeszédek 3,1-12Filippi 4,16
  7. Cs.Példabeszédek 3,13-351 Thessalonika 5,9-10
  8. P.Példabeszédek 4Filippi 4,13
  9. Szo.Példabeszédek 5,1-14János 15,9
10. V.Példabeszédek 5,15-231 Timótheus 3,13
11. H.Példabeszédek 6Máté 4,11
12. K.Példabeszédek 7Róma 6,18
13. Sze.Példabeszédek 8,1-21Galata 5,25-26
14. Cs.Példabeszédek 8,22-362 Korinthus 7,10
15. P.Példabeszédek 9Jelenések 2,19
16. Szo.Példabeszédek 10Galata 5,16-17
17. V.Példabeszédek 11Róma 8,28
18. H.Példabeszédek 121 Timótheus 6,8
19. K.Példabeszédek 13Zsidók 12,12-13
20. Sze.Példabeszédek 14Máté 10,8
21. Cs.Példabeszédek 15Kolossé 2,7
22. P.Példabeszédek 16Lukács 10,19
23. Szo.Példabeszédek 17Máté 7,22
24. V.Példabeszédek 18Márk 10,27
25. H.Példabeszédek 191 Korinthus 15,55-57
26. K.Példabeszédek 20Róma 10,10
27. Sze.Példabeszédek 21Ap. csel. 1,8-14
28. Cs.Példabeszédek 221 Thessalonika 5,13
29. P.Példabeszédek 23Lukács 3,6
30. Szo.Példabeszédek 241 Korinthus 16,14
31. V.Példabeszédek 25Zsidók 4,16

 

November
  1. H.Példabeszédek 26János 15,8
  2. K.Példabeszédek 271 Korinthus 6,19-20
  3. Sze.Példabeszédek 28János 14,15
  4. Cs.Példabeszédek 29Galata 4,19
  5. P.Példabeszédek 30Róma 6,8
  6. Szo.Példabeszédek 31Jelenések 21,4
  7. V.Galata 1,1-10Zsoltárok 8,12
  8. H.Galata 1,11-24Jób 22,30
  9. K.Galata 2,1-10Példabeszédek 24,19
10. Sze.Galata 2,11-21Ésaiás 40,27-28
11. Cs.Galata 3,1-14Jób 25,2
12. P.Galata 3,15-29Ésaiás 65,23
13. Szo.Galata 4,1-7Zsoltárok 23,5
14. V.Galata 4,8-20Ésaiás 40,31
15. H.Galata 4,21-31Zsoltárok 15,1-3
16. K.Galata 5,1-12Jób 8,5-8
17. Sze.Galata 5,13-26Zsoltárok 22,10-12
18. Cs.Galata 6,1-5Jób 36,11
19. P.Galata 6,6-18Zsoltárok 147,14
20. Szo.Ezsdrás 1Lukács 21,19
21. V.Ezsdrás 2Zsidók 13,14
22. H.Ezsdrás 3János 3,8
23. K.Ezsdrás 4Róma 14,19
24. Sze.Ezsdrás 5Ap. csel. 11,14
25. Cs.Ezsdrás 6Róma 13,12-14
26. P.Ezsdrás 7Zsidók 10,38-39
27. Szo.Ezsdrás 82 János 1,8
28. V.Ezsdrás 9Filippi 4,6
29. H.Ezsdrás 101 Korinthus 8,9
30. K.Filemon 1Zsoltárok 119,105

 

December
  1. Sze.1 Péter 1,1-2Zsoltárok 16,8
  2. Cs.1 Péter 1,3-12Bírák 11,29
  3. P.1 Péter 1,13-25Jeremiás 50,5
  4. Szo.1 Péter 2,1-3Jeremiás 9,23-24
  5. V.1 Péter 2,4-10Zsoltárok 51,17
  6. H.1 Péter 2,11-122 Krónika 29,11
  7. K.1 Péter 2,13-17Nehémiás 4,18
  8. Sze.1 Péter 2,18-25Zsoltárok 37,5-9
  9. Cs.1 Péter 3,1-75 Mózes 10,12
10. P.1 Péter 3,8-12Ámós 5,14
11. Szo.1 Péter 3,13-22Jónás 2,3
12. V.1 Péter 4,1-6Zsoltárok 32,5-6
13. H.1 Péter 4,7-111 Mózes 8,16
14. K.1 Péter 4,12-19Bírák 13,25
15. Sze.1 Péter 5,1-51 Királyok 3,12
16. Cs.1 Péter 5,6-11Zsoltárok 121,2-4
17. P.1 Péter 5,12-14Példabeszédek 16,6
18. Szo.2 Péter 1,1-113 Mózes 19,18
19. V.2 Péter 1,12-21Zsoltárok 32,8
20. H.2 Péter 2,1-225 Mózes 30,8-9
21. K.2 Péter 3,1-13Ésaiás 48,17
22. Sze.2 Péter 3,14-18Zsoltárok 115,12
23. Cs.Lukács 1,1-25Jeremiás 29,14
24. P.Lukács 1,26-38Dániel 7,27
KarácsonyLukács 2,1-40Ésaiás 9,6
KarácsonyLukács 2,41-52Ésaiás 7,14
27. H.Lukács 32 Mózes 8,1
28. K.Lukács 4,1-132 Sámuel 19,7
29. Sze.Lukács 4,14-305 Mózes 8,2
30. Cs.Lukács 4,31-44Ésaiás 53,5
SzilveszterLukács 5,1-11Zsoltárok 103,1-5

 

© Bereczki Sándor, 2020

<<<