Bibliaolvasó 2018

 Főoldal

Kedves Olvasó!

 

Örömmel adjuk közre a 2018. évi bibliaolvasó útmutatót. Többen ugyanazt az igeszakaszt olvassuk, mégis mindenki személyes üzenetet kap belőle. Mindezt a Szentlélek Isten munkájának köszönhetjük. A Biblia nem erkölcstankönyv, amibe illik beleolvasni itt-ott, hogy legyen valami fogalmunk az erkölcsös életről. A Biblia Isten kijelentését hordozza.

Az Igében, Isten beszédében hatalom van. „Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az ÚR –, vagy mint a sziklazúzó pöröly?” (Jeremiás 23,29) Amikor kézbe vesszük a Bibliát, mindig tűzzel és sziklazúzó pöröllyel van dolgunk. Világít nekünk, összetöri, megtisztítja bűnös szívünket, és megelevenít. Ha hagyjuk, hogy hasson ránk Isten szava, akkor gyógyulunk, felépülünk, mert ami hat, az gyógyít.

A fegyvertelenek fegyvere az ige, a Lélek kardja, mellyel kapcsolatban Pál apostol ezt mondja: „Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” (Efézus 6,14) Harci eszköz a sátán ellen.

A Szentlélek által kijelentett ige hatalommá válik a mindennapi életünkben. Jézus, az Isten Fia a kísértőt az igével győzte le a pusztában. Ez így is maradt mindvégig.

„Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: «Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.»

Ő így válaszolt: «Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.»” (Máté 4,3-4)

Ha Isten igéjére épül az életünk, olyan biztonságban élhetünk, mint a kősziklára épült ház: „És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.” (Máté 7,25)

Az ige csak azok számára megtartó erő, akik megtértek és újjászülettek.

Az Úr áldását kérem mindazok életére, akik olvassák és élik Isten igéjét.

 

Budapest, 2017. december hava

Bereczki Sándor
lelkipásztor

 

 

Január
  1. H.Ezsdrás 1Márk 13,28
  2. K.Ezsdrás 2Róma 8,28
  3. Sze.Ezsdrás 3Filippi 4,6
  4. Cs.Ezsdrás 4János 14,27
  5. P.Ezsdrás 5Máté 5,48
  6. Szo.Ezsdrás 6János 10,10
  7. V.Ezsdrás 7Róma 6,22
  8. H.Ezsdrás 8Zsidók 12,14-15
  9. K.Ezsdrás 9Jakab 1,2-3
10. Sze.Ezsdrás 102 Korinthus 5,17
11. Cs.Nehémiás 1Efézus 2,8
12. P.Nehémiás 21 Péter 5,7
13. Szo.Nehémiás 3János 3,16
14. V.Nehémiás 4Róma 12,2
15. H.Nehémiás 5Lukács 7,47
16. K.Nehémiás 6Galata 5,22-23
17. Sze.Nehémiás 7János 15,5
18. Cs.Nehémiás 8Róma 5,1-2
19. P.Nehémiás 9János 11,22
20. Szo.Nehémiás 101 Péter 4,8
21. V.Nehémiás 11Márk 4,18-19
22. H.Nehémiás 12János 14,1
23. K.Nehémiás 13Márk 1,15
24. Sze.Énekek éneke 1Jakab 1,5-6
25. Cs.Énekek éneke 2Máté 20,28
26. P.Énekek éneke 3Jakab 5,15
27. Szo.Énekek éneke 4Róma 1,16
28. V.Énekek éneke 5Jelenések 2,10
29. H.Énekek éneke 6Márk 8,34
30. K.Énekek éneke 7Kolossé 3,22
31. Sze.Énekek éneke 81 Péter 3,15

 

Február
  1. Cs.Filemon 1Zsoltárok 119,1-3
  2. P.Filippi 1,1-2Józsué 24,14
  3. Szo.Filippi 1,3-11Ésaiás 40,3-5
  4. V.Filippi 1,12-182 Sámuel 10,12
  5. H.Filippi 1,18-265 Mózes 10,14
  6. K.Filippi 1,27-30Jeremiás 7,5-7
  7. Sze.Filippi 2,1-5Ruth 3,11
  8. Cs.Filippi 2,6-11Példabeszédek 3,5
  9. P.Filippi 2,12-18Zsoltárok 42,9
10. Szo.Filippi 2,19-20Példabeszédek 10,12
11. V.Filippi 3,1-111 Mózes 3,3
12. H.Filippi 3,12-16Zsoltárok 5,13
13. K.Filippi 3,17-21Bírák 6,14
14. Sze.Filippi 4,1-92 Királyok 17,39
15. Cs.Filippi 4,10-23Zsoltárok 37,11
16. P.Titus 1,1-4Jeremiás 33,3
17. Szo.Titus 1,5-9Ésaiás 42,1-3
18. V.Titus 1,10-16Ezékiel 34,16
19. H.Titus 2,1-10Zsoltárok 118,5
20. K.Titus 2,11-15Ezsdrás 7,10
21. Sze.Titus 3,1-8Nehémiás 4,20-21
22. Cs.Titus 3,9-15Zsoltárok 89,21-22
23. P.Galata 1Prédikátor 11,6
24. Szo.Galata 2Ésaiás 62,6-7
25. V.Galata 3Zsoltárok 40,11
26. H.Galata 41 Krónika 11,14
27. K.Galata 51 Sámuel 3,19
28. Sze.Galata 6Zsoltárok 18,51

 

Március
  1. Cs.Hóseás 1Máté 9,13
  2. P.Hóseás 2Efézus 3,17-19
  3. Szo.Hóseás 3Zsidók 13,1
  4. V.Hóseás 4Máté 19,14
  5. H.Hóseás 5Zsidók 13,8
  6. K.Hóseás 6Lukács 1,45
  7. Sze.Hóseás 7János 6,37
  8. Cs.Hóseás 82 Korinthus 12,9
  9. P.Hóseás 92 Timótheus 2,15
10. Szo.Hóseás 10Róma 14,19
11. V.Hóseás 11Zsidók 11,6
12. H.Hóseás 12Máté 5,42
13. K.Hóseás 13Jelenések 7,16-17
14. Sze.Hóseás 141 Péter 2,15
15. Cs.Ámós 1Zsidók 4,16
16. P.Ámós 2Efézus 6,5-6
17. Szo.Ámós 3Filippi 4,19
18. V.Ámós 4Máté 5,4
19. H.Ámós 5Lukács 21,15
20. K.Ámós 6János 3,30
21. Sze.Ámós 7Máté 5,16
22. Cs.Ámós 81 János 4,9
23. P.Ámós 9Máté 5,8
24. Szo.Máté 20,29-342 Sámuel 22,30
Virágvas.Máté 21,1-11Zsoltárok 118,26
26. H.Máté 21,12-17Ésaiás 1,18
27. K.Máté 21,18-222 Sámuel 12,13
28. Sze.Máté 27,1-14Zsoltárok 32,1-2
29. Cs.Máté 27,15-26Jónás 3,7-9
Nagypént.Máté 27,27-56Zsoltárok 103,4
31. Szo.Máté 27,57-66Jónás 2,1

 

Április
HúsvétJános 20,1-18Ésaiás 26,19
HúsvétJános 20,19-31Zsoltárok 16,10
  3. K.Zsidók 13,20-21Bírák 6,8
  4. Sze.Márk 1,1-8Zsoltárok 51,6
  5. Cs.Márk 1,9-11Aggeus 2,5
  6. P.Márk 1,12-131 Mózes 13,16
  7. Szo.Márk 1,14-20Ésaiás 33,6
  8. V.Márk 1,21-282 Mózes 13,21
  9. H.Márk 1,29-39Zsoltárok 71,15
10. K.Márk 1,40-452 Krónika 15,7
11. Sze.Márk 2,1-121 Sámuel 12,24
12. Cs.Márk 2,13-17Józsué 1,7
13. P.Márk 2,18-224 Mózes 17,11
14. Szo.Márk 2,23-28Dániel 3,17
15. V.Márk 3,1-65 Mózes 6,5
16. H.Márk 3,7-12Jób 22,21
17. K.Márk 3,13-19Példabeszédek 11,25
18. Sze.Márk 3,20-35Zsoltárok 32,8
19. Cs.Márk 4,1-20Nehémiás 4,14
20. P.Márk 4,21-25Zsoltárok 34,10
21. Szo.Márk 4,26-29Példabeszédek 23,26
22. V.Márk 4,30-34Ésaiás 9,3
23. H.Márk 4,35-41Ezékiel 36,27
24. K.Márk 5,1-201 Mózes 15,1
25. Sze.Márk 5,21-43Jób 5,18
26. Cs.Márk 6,1-6Zsoltárok 67,5
27. P.Márk 6,7-131 Krónika 28,9
28. Szo.Márk 6,14-29Példabeszédek 13,1
29. V.Márk 6,30-44Zsoltárok 2,12
30. H.Márk 6,45-562 Sámuel 9,7

 

Május
  1. K.Márk 7,1-23Zsoltárok 91,11
  2. Sze.Márk 7,24-305 Mózes 8,3
  3. Cs.Márk 7,31-37Zsoltárok 94,18
  4. P.Márk 8,1-10Sofóniás 3,14
  5. Szo.Márk 8,11-26Jóel 2,18
  6. V.Márk 8,27-33Ésaiás 26,9
  7. H.Márk 8,34-38Zakariás 10,6
  8. K.Márk 9,1-131 Mózes 15,18
  9. Sze.Márk 9,14-32Zakariás 3,4
MM.Márk 9,33-41Zsoltárok 139,8
11. P.Márk 9,42-502 Királyok 18,6
12. Szo.Márk 10,1-16Zsoltárok 62,2
13. V.Márk 10,17-27Példabeszédek 16,3
14. H.Márk 10,28-45Zsoltárok 101,6
15. K.Márk 10,46-52Jeremiás 42,12
16. Sze.Márk 11,1-11Zsoltárok 34,20
17. Cs.Márk 11,12-33Ésaiás 42,6
18. P.Márk 12,1-17Sofóniás 3,16-17
19. Szo.Márk 12,18-37Zsoltárok 121,7-8
PünkösdAp. csel. 2,1-13Jóel 2,28-32
PünkösdAp. csel. 19,1-7Ésaiás 44,3
22. K.Márk 12,38-442 Mózes 23,20
23. Sze.Márk 13Jób 36,11
24. Cs.Márk 14,1-11Példabeszédek 14,25
25. P.Márk 14,12-25Jób 8,5-7
26. Szo.Márk 14,26-42Zsoltárok 91,15
27. V.Márk 14,43-52Ésaiás 49,9-10
28. H.Márk 14,53-722 Krónika 31,21
29. K.Márk 15,1-5Zsoltárok 21,3
30. Sze.Márk 15,6-19Ezékiel 34,27
31. Cs.Márk 15,20-32Jeremiás 33,6

 

Június
  1. P.Márk 15,33-471 Krónika 16,8
  2. Szo.Márk 16,1-8Zsoltárok 8,2
  3. V.Márk 16,9-20Példabeszédek 2,11
  4. H.Prédikátor 1Róma 4,20-21
  5. K.Prédikátor 2Jakab 2,17
  6. Sze.Prédikátor 3Efézus 5,16
  7. Cs.Prédikátor 4Kolossé 3,2
  8. P.Prédikátor 52 János 1,8
  9. Szo.Prédikátor 62 Péter 1,5-7
10. V.Prédikátor 7Ap. csel. 1,8
11. H.Prédikátor 8János 11,40
12. K.Prédikátor 91 Thessalonika 5,17
13. Sze.Prédikátor 10Titus 2,8
14. Cs.Prédikátor 112 Korinthus 5,11
15. P.Prédikátor 12Lukács 6,38
16. Szo.Zsoltárok 32Zsidók 13,5-6
17. V.Zsoltárok 33Máté 5,41
18. H.Zsoltárok 34János 5,30
19. K.Zsoltárok 351 Korinthus 16,14
20. Sze.Zsoltárok 36Lukács 5,10
21. Cs.Zsoltárok 37Ap. csel. 18,9-10
22. P.Zsoltárok 38Lukács 12,8-9
23. Szo.Zsoltárok 39Máté 5,6
24. V.Zsoltárok 401 Korinthus 14,12
25. H.Zsoltárok 41Kolossé 2,6-7
26. K.Zsoltárok 42Ap. csel. 26,16-18
27. Sze.Zsoltárok 43János 3,34
28. Cs.Zsoltárok 44Jakab 3,17
29. P.Zsoltárok 45Máté 5,10
30. Szo.Zsoltárok 46Róma 12,14

 

Július
  1. V.Zsoltárok 47Zsidók 12,12-13
  2. H.Zsoltárok 482 Korinthus 8,7
  3. K.Zsoltárok 49Ap. csel. 16,31
  4. Sze.Zsoltárok 50Lukács 8,39
  5. Cs.Zsoltárok 51Jakab 1,27
  6. P.Zsoltárok 52Galata 6,2
  7. Szo.Zsoltárok 53Márk 16,15
  8. V.Zsoltárok 54Róma 12,9
  9. H.Zsoltárok 55János 13,15
10. K.Zsoltárok 56Róma 15,2
11. Sze.Zsoltárok 57Galata 5,1
12. Cs.Zsoltárok 58Filippi 4,12-13
13. P.Zsoltárok 59Efézus 6,6
14. Szo.Zsoltárok 60Máté 25,40
15. V.Zsoltárok 611 Timótheus 6,10-11
16. H.Zsoltárok 62Máté 5,7
17. K.Dániel 1Efézus 4,1-3
18. Sze.Dániel 2Máté 21,22
19. Cs.Dániel 3Zsidók 10,24
20. P.Dániel 4Máté 6,33
21. Szo.Dániel 51 János 4,12
22. V.Dániel 6Jakab 1,12
23. H.Dániel 7Máté 7,7
24. K.Dániel 81 Korinthus 15,58
25. Sze.Dániel 9Zsidók 6,13-15
26. Cs.Dániel 10János 21,16
27. P.Dániel 11Lukács 3,4
28. Szo.Dániel 122 Timótheus 4,5
29. V.Jóel 11 Timótheus 6,6
30. H.Jóel 2Jakab 4,8
31. K.Jóel 3Máté 7,12

 

Augusztus
  1. Sze.Róma 1,1-7Példabeszédek 4,23
  2. Cs.Róma 1,8-153 Mózes 19,18
  3. P.Róma 1,16-324 Mózes 6,24-26
  4. Szo.Róma 2,1-16Zsoltárok 18,4
  5. V.Róma 2,17-29Példabeszédek 17,17
  6. H.Róma 3,1-8Ésaiás 40,30-31
  7. K.Róma 3,9-315 Mózes 32,12
  8. Sze.Róma 4,1-83 Mózes 26,13
  9. Cs.Róma 4,9-25Zsoltárok 37,5
10. P.Róma 5,1-11Példabeszédek 10,24
11. Szo.Róma 5,12-211 Mózes 21,22
12. V.Róma 6,1-112 Sámuel 22,17
13. H.Róma 6,12-23Jeremiás 32,27
14. K.Róma 7,1-13Példabeszédek 19,17
15. Sze.Róma 7,14-25Jeremiás siralmai 3,31-32
16. Cs.Róma 8,1-17Zsoltárok 73,23-24
17. P.Róma 8,18-30Zsoltárok 119,165
18. Szo.Róma 8,31-36Ésaiás 43,1-2
19. V.Róma 9,1-52 Krónika 20,20
20. H.Róma 9,6-13Jeremiás siralmai 3,25
21. K.Róma 9,14-295 Mózes 8,6
22. Sze.Róma 9,30-33Zsoltárok 19,9
23. Cs.Róma 10,1-13Példabeszédek 24,16
24. P.Róma 10,14-21Zsoltárok 22,6
25. Szo.Róma 11,1-10Példabeszédek 19,21
26. V.Róma 11,11-16Zsoltárok 145,14
27. H.Róma 11,17-241 Királyok 19,7
28. K.Róma 11,25-36Eszter 8,16
29. Sze.Róma 12,1-2Józsué 3,5
30. Cs.Róma 12,3-82 Sámuel 22,40
31. P.Róma 12,9-21Zsoltárok 1,1-3

 

Szeptember
  1. Szo.Róma 13,1-72 Mózes 14,13
  2. V.Róma 13,8-10Ésaiás 65,17-19
  3. H.Róma 13,11-145 Mózes 31,6
  4. K.Róma 14,1-4Ruth 2,9
  5. Sze.Róma 14,5-12Bírák 5,31
  6. Cs.Róma 14,13-23Eszter 5,6
  7. P.Róma 15,1-6Ésaiás 56,1-2
  8. Szo.Róma 15,7-33Zsoltárok 32,10
  9. V.Róma 16,1-16Hóseás 2,18
10. H.Róma 16,17-24Zsoltárok 18,29
11. K.Kolossé 1,1-2Példabeszédek 19,22
12. Sze.Kolossé 1,3-8Malakiás 3,17
13. Cs.Kolossé 1,9-23Zsoltárok 37,23
14. P.Kolossé 1,24-29Ámós 5,14-15
15. Szo.Kolossé 2,1-7Példabeszédek 31,9
16. V.Kolossé 2,8-15Abdiás 1,17
17. H.Kolossé 2,16-23Zsoltárok 89,29
18. K.Kolossé 3,1-4Ésaiás 54,14
19. Sze.Kolossé 3,5-11Példabeszédek 12,25
20. Cs.Kolossé 3,12-17Ésaiás 59,21
21. P.Kolossé 3,18-25Mikeás 3,8
22. Szo.Kolossé 4,1-6Zsoltárok 2,8
23. V.Kolossé 4,7-18Zakariás 4,6
24. H.Efézus 1,1-2Zsoltárok 37,4
25. K.Efézus 1,3-14Jeremiás 29,13
26. Sze.Efézus 1,15-23Ésaiás 55,11
27. Cs.Efézus 22 Krónika 29,11
28. P.Efézus 3,1-132 Sámuel 22,2
29. Szo.Efézus 3,14-21Náhum 1,7
30. V.Efézus 4,1-16Jób 29,12

 

Október
  1. H.Efézus 4,17-32Zakariás 9,11
  2. K.Efézus 5,1-14Ésaiás 54,17
  3. Sze.Efézus 5,15-17Jób 37,20
  4. Cs.Efézus 5,18-20Példabeszédek 31,25
  5. P.Efézus 5,21-33Habakuk 3,18
  6. Szo.Efézus 6,1-9Nehémiás 8,10
  7. V.Efézus 6,10-20Prédikátor 8,5
  8. H.Efézus 6,21-24Bírák 19,20
  9. K.1 Mózes 13 János 1,4
10. Sze.1 Mózes 2Róma 14,17
11. Cs.1 Mózes 3Filippi 4,7
12. P.1 Mózes 4Jelenések 3,20
13. Szo.1 Mózes 5János 10,28
14. V.1 Mózes 62 Timótheus 1,14
15. H.1 Mózes 71 János 3,18
16. K.1 Mózes 8Máté 11,25
17. Sze.1 Mózes 9Róma 13,10-11
18. Cs.1 Mózes 10Lukács 10,42
19. P.1 Mózes 11Kolossé 1,9
20. Szo.1 Mózes 12Róma 4,8
21. V.1 Mózes 13Ap. csel. 2,21
22. H.1 Mózes 14Galata 5,13
23. K.1 Mózes 15Ap. csel. 2,28
24. Sze.1 Mózes 16Máté 12,35
25. Cs.1 Mózes 17Efézus 2,5-7
26. P.1 Mózes 18János 1,12-13
27. Szo.1 Mózes 19Jakab 4,10
28. V.1 Mózes 20Róma 12,18
29. H.1 Mózes 211 János 5,3
30. K.1 Mózes 22János 8,12
31. Sze.1 Mózes 231 Timótheus 6,12

 

November
  1. Cs.1 Mózes 24Galata 6,9
  2. P.1 Mózes 251 Timótheus 4,16
  3. Szo.1 Mózes 26Ap. csel. 13,52
  4. V.1 Mózes 27Zsidók 3,4
  5. H.1 Mózes 28Ap. csel. 10,15
  6. K.1 Mózes 291 Péter 3,12
  7. Sze.1 Mózes 30Ap. csel. 13,47
  8. Cs.1 Mózes 31János 14,14
  9. P.1 Mózes 32Róma 13,8
10. Szo.1 Mózes 332 Korinthus 9,7
11. V.1 Mózes 34Ap. csel. 4,33
12. H.1 Mózes 35Efézus 5,17
13. K.1 Mózes 361 Péter 2,9-10
14. Sze.1 Mózes 37János 12,26
15. Cs.1 Mózes 38Lukács 3,6
16. P.1 Mózes 39Máté 12,18
17. Szo.1 Mózes 401 János 4,16
18. V.1 Mózes 41János 13,34
19. H.1 Mózes 42Galata 6,10
20. K.1 Mózes 43Márk 5,18-19
21. Sze.1 Mózes 441 Péter 5,2-3
22. Cs.1 Mózes 45Ap. csel. 11,14
23. P.1 Mózes 46Máté 10,28
24. Szo.1 Mózes 471 Péter 4,7
25. V.1 Mózes 481 Korinthus 13,4-7
26. H.1 Mózes 492 Korinthus 4,17
27. K.1 Mózes 50Filippi 4,9
28. Sze.Sofóniás 1Ap. csel. 14,22
29. Cs.Sofóniás 2Jakab 5,8
30. P.Sofóniás 3Zsidók 6,10

 

December
  1. Szo.Eszter 1Jakab 1,21
  2. V.Eszter 2Róma 12,10
  3. H.Eszter 3Zsidók 2,12
  4. K.Eszter 4Lukács 12,42-43
  5. Sze.Eszter 5Máté 10,32-33
  6. Cs.Eszter 61 Korinthus 14,1
  7. P.Eszter 7Zsidók 13,16
  8. Szo.Eszter 81 János 5,15
  9. V.Eszter 92 Timótheus 2,3
10. H.Eszter 101 Thessalonika 5,14
11. K.Zsoltárok 141János 8,26
12. Sze.Zsoltárok 142Zsidók 1,9
13. Cs.Zsoltárok 143Róma 12,13
14. P.Zsoltárok 144Lukács 8,48
15. Szo.Zsoltárok 145Máté 28,18-20
16. V.Zsoltárok 1461 Péter 4,2
17. H.Zsoltárok 147János 14,21
18. K.Zsoltárok 148Lukács 5,4
19. Sze.Zsoltárok 1492 Thessalonika 3,3
20. Cs.Zsoltárok 150Máté 10,39
21. P.Lukács 1,5-25Jób 5,24
22. Szo.Lukács 1,26-38Zsoltárok 12,6
23. V.Lukács 1,46-562 Mózes 15,1-2
24. H.Ésaiás 9,6-7Lukács 2,4-18
KarácsonyMáté 1,18-25Jeremiás 23,5-6
KarácsonyMáté 2,1-12Ésaiás 7,14
27. Cs.Máté 2,13-18Példabeszédek 9,10
28. P.Jelenések 1Ezékiel 3,17
29. Szo.Jelenések 2Ésaiás 12,2-3
30. V.Jelenések 3Jób 19,25
31. H.Jelenések 4Zsoltárok 37,37

 

© Bereczki Sándor, 2017

<<<