Bibliaolvasó 2017

 Főoldal

Kedves Olvasó!

 

A Biblia rendszeres olvasása során az igéhez való hűségünk kifejezésre jut. Ha szeretjük az Urat, akkor szeretjük az igét is, ha unjuk a Bibliát, akkor unjuk Istent is.

Miért olvassuk a Bibliát? Mit ad nekünk?

A Biblia igazán akkor válik felbecsülhetetlen kinccsé számunkra, ha mindvégig megmarad bennünk az az igény, hogy szóljon hozzánk az Úr, jelentse ki magát nekünk, adjon személyes üzenetet a Szentlélek által.

A Bibliát nem elég olvasni, hanem meg is kell élni. Hogyan? Ha szüntelen keressük az Urat, és a Szentlélek kardjával, az igével harcolunk a bennünk lakozó bűn ellen, a világ ellen és a sátán ellen, aki soha sem adja fel a küzdelmet. Az Úr azonban velünk van, nem hagy el minket. Győzelmet ad.

Ha az igét olvassuk és megmaradunk annak világosságában, akkor ebben az esztendőben is bőséges áldásban lesz részünk.

Budapest, 2017. január

Bereczki Sándor
lelkipásztor

 

Január
  1. V.Zsoltárok 138Lukács 3,4
  2. H.Zsoltárok 139Ap. csel. 16,31
  3. K.Zsoltárok 1402 Korinthus 4,13
  4. Sze.Zsoltárok 141Zsidók 11,33-34
  5. Cs.Zsoltárok 142Lukács 5,4
  6. P.Zsoltárok 143Máté 7,8
  7. Szo.Zsoltárok 144Kolossé 3,2
  8. V.Zsoltárok 1451 Korinthus 16,14
  9. H.Zsoltárok 146Kolossé 3,14
10. K.Zsoltárok 147Efézus 5,20
11. Sze.Zsoltárok 148Lukács 11,9
12. Cs.Zsoltárok 149Ap. csel. 18,9-10
13. P.Zsoltárok 150Lukács 1,45
14. Szo.Ésaiás 35Zsidók 12,12-13
15. V.Ésaiás 381 Péter 2,5
16. H.Bírák 5Lukács 3,6
17. K.1 Sámuel 2,1-11Galata 3,11
18. Sze.2 Sámuel 22Zsidók 6,13-15
19. Cs.1 Krónika 29,10-131 Péter 5,2-3
20. P.Jób 1,20-22János 9,4
21. Szo.Zakariás 9,9-17Zsidók 2,4
22. V.Lukács 1,46-562 Krónika 13,12
23. H.Lukács 17,16-19Zsoltárok 32,5
24. K.Róma 6,17-183 Mózes 19,18
25. Sze.2 Korinthus 2,14-16Ésaiás 58,11
26. Cs.2 Korinthus 4,14-16Zsoltárok 18,51
27. P.Efézus 5,14-21Példabeszédek 5,1-2
28. Szo.1 Thessalonika 3,9Zsoltárok 107,6
29. V.Filippi 4,6-7Nehémiás 8,10
30. H.Kolossé 2,6-8Zsoltárok 91,10
31. K.Jelenések 7,9-17Nehémiás 4,20-21

 

Február
  1. Sze.Lukács 1,1-4Zsoltárok 91,11
  2. Cs.Lukács 1,5-25Jób 25,2
  3. P.Lukács 1,26-38Zsoltárok 34,7
  4. Szo.Lukács 1,39-45Ésaiás 30,23
  5. V.Lukács 1,46-56Zsoltárok 37,6
  6. H.Lukács 1,57-66Ésaiás 41,6
  7. K.Lukács 1,67-80Zsoltárok 2,8
  8. Sze.Lukács 2,1-20Példabeszédek 22,9
  9. Cs.Lukács 2,21-40Zsoltárok 6,10
10. P.Lukács 2,41-522 Sámuel 22,2
11. Szo.Lukács 3,1-20Példabeszédek 31,25
12. V.Lukács 3,21-381 Sámuel 3,9-10
13. H.Lukács 4,1-13Példabeszédek 3,3
14. K.Lukács 4,14-30Ésaiás 12,4
15. Sze.Lukács 4,31-37Példabeszédek 17,9
16. Cs.Lukács 4,38-44Zsoltárok 34,5
17. P.Lukács 5,1-11Ésaiás 46,10
18. Szo.Lukács 5,12-161 Sámuel 15,22
19. V.Lukács 5,17-26Jób 34,21
20. H.Lukács 5,27-32Ésaiás 11,1-6
21. K.Lukács 5,33-391 Mózes 32,12
22. Sze.Lukács 6,1-112 Sámuel 9,7
23. Cs.Lukács 6,12-16Ésaiás 44,28
24. P.Lukács 6,17-491 Mózes 13,14-15
25. Szo.Lukács 7,1-10Ésaiás 38,5
26. V.Lukács 7,11-17Zsoltárok 68,36
27. H.Lukács 7,18-351 Mózes 17,7
28. K.Lukács 7,36-50Jeremiás 15,21

 

Március
  1. Sze.Lukács 8,1-155 Mózes 1,30-31
  2. Cs.Lukács 8,16-21Zsoltárok 34,20
  3. P.Lukács 8,22-392 Mózes 34,6
  4. Szo.Lukács 8,40-56Jób 17,8
  5. V.Lukács 9,1-17Zsoltárok 5,12
  6. H.Lukács 9,18-272 Mózes 6,6
  7. K.Lukács 9,28-451 Mózes 22,17
  8. Sze.Lukács 9,46-50Zsoltárok 19,8
  9. Cs.Lukács 9,51-622 Sámuel 22,30
10. P.Lukács 10,1-20Zsoltárok 145,14
11. Szo.Lukács 10,21-37Jeremiás 31,3
12. V.Lukács 10,38-42Zsoltárok 91,14
13. H.Lukács 11,1-131 Mózes 31,16
14. K.Lukács 11,14-32Ésaiás 56,7
15. Sze.Lukács 11,33-54Zakariás 10,12
16. Cs.Lukács 12,1-214 Mózes 23,19
17. P.Lukács 12,22-59Zsoltárok 21,3
18. Szo.Lukács 13,1-9Ésaiás 40,3
19. V.Lukács 13,10-17Zsoltárok 23,2
20. H.Lukács 13,18-35Ésaiás 44,26
21. K.Lukács 14,1-14Példabeszédek 3,5
22. Sze.Lukács 14,15-35Zsoltárok 71,8
23. Cs.Lukács 15,1-10Ésaiás 8,10
24. P.Lukács 15,11-32Malakiás 3,10-11
25. Szo.Lukács 16,1-13Zakariás 2,5
26. V.Lukács 16,14-31Jeremiás 9,23-24
27. H.Lukács 17,1-10Ésaiás 7,11
28. K.Lukács 17,11-37Példabeszédek 1,33
29. Sze.Lukács 18,1-8Zsoltárok 1,1-2
30. Cs.Lukács 18,9-14Ésaiás 40,30-31
31. P.Lukács 18,15-34Prédikátor 3,1

 

Április
  1. Szo.Lukács 18,35-43Zsoltárok 111,10
  2. V.Lukács 19,1-10Jeremiás siralmai 3,31-32
  3. H.Lukács 19,11-28Ámós 5,4
  4. K.Lukács 19,29-48Példabeszédek 16,3
  5. Sze.Lukács 20,1-19Ésaiás 49,15
  6. Cs.Lukács 20,20-261 Krónika 16,8
  7. P.Lukács 20,27-47Sofóniás 3,14
  8. Szo.Lukács 21,1-19Zsoltárok 121,7
Virágvas.János 12,12-19Zsoltárok 24,7-10
10. H.Lukács 21,20-38Ésaiás 65,24
11. K.Lukács 22,1-6Mikeás 5,7
12. Sze.Lukács 22,7-23Hóseás 6,6
13. Cs.Lukács 22,24-38Példabeszédek 17,17
Nagyp.János 19,16-37Zsoltárok 22,17-19
15. Szo.János 19,38-42Ésaiás 53,11
HúsvétJános 20,1-18Jób 33,28
HúsvétJános 20,19-31Malakiás 4,5-6
18. K.Lukács 22,39-46Jeremiás 17,7-8
19. Sze.Lukács 22,47-53Zsoltárok 32,8
20. Cs.Lukács 22,54-71Példabeszédek 28,13
21. P.Lukács 23,1-12Zakariás 9,11
22. Szo.Lukács 23,13-25Zsoltárok 145,18-19
23. V.Lukács 23,26-43Náhum 1,7
24. H.Lukács 23,44-57Ésaiás 43,10
25. K.Lukács 24,1-12Példabeszédek 4,11
26. Sze.Lukács 24,13-35Ésaiás 32,17
27. Cs.Lukács 24,36-53Zsoltárok 69,36-37
28. P.Józsué 24,14-25Kolossé 2,7
29. Szo.Ezsdrás 1,2-31 Timótheus 4,15
30. V.Jakab 1,19-21Jeremiás 1,7-8

 

Május
  1. H.János 3,3-5Ésaiás 54,14
  2. K.1 Péter 1,3-5Jób 5,24
  3. Sze.Bírák 1,1-20Lukács 3,4
  4. Cs.Bírák 1,21-36Jakab 1,22
  5. P.Bírák 2Máté 4,19
  6. Szo.Bírák 3Efézus 6,11
  7. V.Bírák 4,1-16János 10,27-28
  8. H.Bírák 4,17-24Ap. csel. 4,29
  9. K.Bírák 5Filippi 4,11
10. Sze.Bírák 61 Thessalonika 5,14
11. Cs.Bírák 71 Timótheus 2,1-2
12. P.Bírák 8,1-21János 12,26
13. Szo.Bírák 8,22-27Ap. csel. 14,22
14. V.Bírák 8,28-35Máté 5,9
15. H.Bírák 9,1-61 János 4,16
16. K.Bírák 9,7-212 Thessalonika 3,5
17. Sze.Bírák 9,22-571 Korinthus 1,9
18. Cs.Bírák 101 Timótheus 6,10-11
19. P.Bírák 11,1-281 Thessalonika 3,12-13
20. Szo.Bírák 11,29-40Júdás 1,21
21. V.Bírák 12Efézus 5,21
22. H.Bírák 13Filippi 4,7
23. K.Bírák 14,1-9Márk 11,25
24. Sze.Bírák 14,10-20Róma 5,3-5
MM.Ap. csel. 1,9-142 Királyok 2,11
26. P.Bírák 15Efézus 3,17-18
27. Szo.Bírák 16Filippi 4,5
28. V.Bírák 17János 14,21
29. H.Bírák 18Ap. csel. 2,28
30. K.Bírák 19Jakab 4,8
31. Sze.Bírák 201 Korinthus 9,12

 

Június
  1. Cs.Bírák 21Kolossé 4,2
  2. P.Ésaiás 59,19-21Róma 12,14
  3. Szo.Ésaiás 61Máté 5,4
PünkösdAp. csel. 2,1-13Jóel 2,28-32
PünkösdAp. csel. 8,5-25Zakariás 12,10
  6. K.1 János 1Ezékiel 37,11-14
  7. Sze.1 János 2,1-17Példabeszédek 8,34
  8. Cs.1 János 2,18-29Ésaiás 49,9-10
  9. P.1 János 3Mikeás 7,7
10. Szo.1 János 4Malakiás 3,17
11. V.1 János 5,1-5Jeremiás 15,20
12. H.1 János 5,6-21Példabeszédek 22,19
13. K.1 Sámuel 1,1-19Efézus 4,26
14. Sze.1 Sámuel 1,20-28Róma 8,13
15. Cs.1 Sámuel 2,1-11Márk 9,50
16. P.1 Sámuel 2,12-26Máté 6,24
17. Szo.1 Sámuel 2,27-36Lukács 4,18-19
18. V.1 Sámuel 3Máté 25,40
19. H.1 Sámuel 4Jelenések 3,12
20. K.1 Sámuel 5János 20,29
21. Sze.1 Sámuel 6Máté 3,8
22. Cs.1 Sámuel 7Lukács 6,45
23. P.1 Sámuel 8,1-9Máté 9,37-38
24. Szo.1 Sámuel 8,10-221 Korinthus 10,23
25. V.1 Sámuel 9Máté 5,14-15
26. H.1 Sámuel 10,1-16Jelenések 3,2
27. K.1 Sámuel 10,17-27Lukács 6,47-48
28. Sze.1 Sámuel 11Máté 22,37-39
29. Cs.1 Sámuel 12Lukács 10,20
30. P.1 Sámuel 13,1-14Titus 3,2

 

Július
  1. Szo.1 Sámuel 13,15-232 János 1,8
  2. V.1 Sámuel 14,1-23Jakab 4,7
  3. H.1 Sámuel 14,24-461 János 3,16
  4. K.1 Sámuel 14,47-52Zsidók 13,14
  5. Sze.1 Sámuel 151 Timótheus 1,5
  6. Cs.1 Sámuel 16,1-13Efézus 4,1-3
  7. P.1 Sámuel 16,14-231 Korinthus 8,1
  8. Szo.1 Sámuel 17Máté 10,16
  9. V.1 Sámuel 18,1-19Lukács 6,27
10. H.1 Sámuel 18,20-30János 6,37
11. K.1 Sámuel 19,1-18Ap. csel. 1,8
12. Sze.1 Sámuel 19,19-24Róma 12,10
13. Cs.1 Sámuel 201 Korinthus 13,4
14. P.1 Sámuel 212 Korinthus 12,9
15. Szo.1 Sámuel 22,1-5Galata 2,20
16. V.1 Sámuel 22,6-23Efézus 4,32
17. H.1 Sámuel 23Filippi 2,4
18. K.1 Sámuel 24Kolossé 4,6
19. Sze.1 Sámuel 251 Thessalonika 5,8
20. Cs.1 Sámuel 261 Timótheus 6,6-8
21. P.1 Sámuel 272 Timótheus 4,5
22. Szo.1 Sámuel 28Filemon 1,15
23. V.1 Sámuel 29Titus 2,11-12
24. H.1 Sámuel 30Zsidók 5,8-10
25. K.1 Sámuel 31Jakab 1,2-3
26. Sze.2 Sámuel 11 Péter 1,22
27. Cs.2 Sámuel 22 Péter 3,18
28. P.2 Sámuel 3,1-51 János 3,18
29. Szo.2 Sámuel 3,6-39Jelenések 3,10
30. V.2 Sámuel 4Máté 5,5
31. H.2 Sámuel 5,1-5Jelenések 3,20

 

Augusztus
  1. K.2 Sámuel 5,6-251 János 5,1
  2. Sze.2 Sámuel 6Máté 5,39-41
  3. Cs.2 Sámuel 7,1-161 Korinthus 13,6
  4. P.2 Sámuel 7,17-29Máté 11,29
  5. Szo.2 Sámuel 8Máté 5,43-44
  6. V.2 Sámuel 9Márk 11,24
  7. H.2 Sámuel 10Lukács 1,37
  8. K.2 Sámuel 11János 3,30
  9. Sze.2 Sámuel 12,1-12Ap. csel. 5,29
10. Cs.2 Sámuel 12,13-25Róma 5,5
11. P.2 Sámuel 12,26-31Máté 5,42
12. Szo.2 Sámuel 13,1-33Róma 12,2
13. V.2 Sámuel 13,34-391 Korinthus 13,7
14. H.2 Sámuel 142 Korinthus 3,5-6
15. K.2 Sámuel 15,1-12Galata 1,10
16. Sze.2 Sámuel 15,13-37Róma 8,38-39
17. Cs.2 Sámuel 16,1-4Galata 5,22
18. P.2 Sámuel 16,5-23Efézus 6,16
19. Szo.2 Sámuel 17Filippi 1,29
20. V.2 Sámuel 18,1-18Kolossé 2,6
21. H.2 Sámuel 18,19-331 Thessalonika 3,3
22. K.2 Sámuel 192 Thessalonika 3,3
23. Sze.2 Sámuel 20,1-221 Timótheus 6,12
24. Cs.2 Sámuel 20,23-26Zsidók 2,18
25. P.2 Sámuel 21,1-14Jakab 2,23
26. Szo.2 Sámuel 21,15-221 Péter 4,7
27. V.2 Sámuel 222 Péter 1,2
28. H.2 Sámuel 23,1-7János 13,34-35
29. K.2 Sámuel 23,8-391 János 4,4
30. Sze.2 Sámuel 24,1-151 Péter 5,6
31. Cs.2 Sámuel 24,16-25Jakab 5,15

 

Szeptember
  1. P.Filemon 1Zsoltárok 4,6
  2. Szo.1 Péter 1,1-2Példabeszédek 25,15
  3. V.1 Péter 1,3-12Zsoltárok 112,5
  4. H.1 Péter 1,13-25Ésaiás 35,10
  5. K.1 Péter 2,1-17Jeremiás 33,3
  6. Sze.1 Péter 2,18-25Zsoltárok 37,3
  7. Cs.1 Péter 3Malakiás 3,12
  8. P.1 Péter 4Habakuk 3,18
  9. Szo.1 Péter 5,1-9Mikeás 2,12
10. V.1 Péter 5,10-14Zakariás 10,1
11. H.2 Péter 1,1-11Ésaiás 26,3
12. K.2 Péter 1,12-21Jeremiás 31,4
13. Sze.2 Péter 2Zsoltárok 28,8
14. Cs.2 Péter 3,1-101 Krónika 16,11
15. P.2 Péter 3,11-16Példabeszédek 18,10
16. Szo.2 Péter 3,17-18Ezékiel 2,1
17. V.Titus 1,1-4Ésaiás 60,1
18. H.Titus 1,5-16Példabeszédek 11,4
19. K.Titus 2,1-10Prédikátor 11,6
20. Sze.Titus 2,11-15Zsoltárok 97,11
21. Cs.Titus 3,1-3Példabeszédek 16,6
22. P.Titus 3,4-7Ésaiás 42,1-3
23. Szo.Titus 3,8-15Jeremiás 24,5-7
24. V.Júdás 1,1-2Zsoltárok 31,25
25. H.Júdás 1,3-19Ésaiás 49,13
26. K.Júdás 1,20-23Jóel 2,22
27. Sze.Júdás 1,24-25Zsoltárok 100,2
28. Cs.Ap. csel. 1,1-14Példabeszédek 4,12
29. P.Ap. csel. 1,15-26Zsoltárok 121,5
30. Szo.Ap. csel. 2,1-13Zsoltárok 37,4

 

Október
  1. V.Ap. csel. 2,14-41Ésaiás 65,23
  2. H.Ap. csel. 2,42-47Malakiás 3,18
  3. K.Ap. csel. 3,1-10Zakariás 7,9-10
  4. Sze.Ap. csel. 3,11-26Jeremiás 33,6
  5. Cs.Ap. csel. 4,1-22Ésaiás 1,17
  6. P.Ap. csel. 4,23-31Zsoltárok 146,5-7
  7. Szo.Ap. csel. 4,32-37Malakiás 4,2
  8. V.Ap. csel. 5,1-16Sofóniás 3,20
  9. H.Ap. csel. 5,17-33Ésaiás 32,7-8
10. K.Ap. csel. 5,34-42Példabeszédek 25,21-22
11. Sze.Ap. csel. 6,1-7Zsoltárok 112,4
12. Cs.Ap. csel. 6,8-15Jeremiás 4,3
13. P.Ap. csel. 7Ésaiás 54,13
14. Szo.Ap. csel. 8,1-4Hóseás 12,6
15. V.Ap. csel. 8,5-25Zsoltárok 130,7
16. H.Ap. csel. 8,26-40Ésaiás 35,3
17. K.Ap. csel. 9,1-31Mikeás 7,8
18. Sze.Ap. csel. 9,32-43Sofóniás 3,13
19. Cs.Ap. csel. 10Zsoltárok 1,6
20. P.Ap. csel. 11,1-18Ésaiás 41,10
21. Szo.Ap. csel. 11,19-30Zsoltárok 130,1-2
22. V.Ap. csel. 12,1-17Ésaiás 56,1-2
23. H.Ap. csel. 12,18-25Jóel 2,25
24. K.Ap. csel. 13,1-12Ésaiás 40,29
25. Sze.Ap. csel. 13,13-52Sofóniás 3,15
26. Cs.Ap. csel. 14Ésaiás 43,11
27. P.Ap. csel. 15,1-35Zsoltárok 139,23-24
28. Szo.Ap. csel. 15,36-41Hóseás 6,2
29. V.Ap. csel. 16,1-12Zsoltárok 119,11
30. H.Ap. csel. 16,13-40Példabeszédek 31,30
31. K.Ap. csel. 17,1-9Zsoltárok 150,1

 

November
  1. Sze.Ap. csel. 17,10-15Jeremiás 31,16-17
  2. Cs.Ap. csel. 17,16-34Zsoltárok 25,15
  3. P.Ap. csel. 18,1-17Példabeszédek 24,11
  4. Szo.Ap. csel. 18,18-22Mikeás 6,8
  5. V.Ap. csel. 18,23-28Zsoltárok 121,1-2
  6. H.Ap. csel. 19,1-222 Mózes 20,20
  7. K.Ap. csel. 19,23-40Józsué 3,5
  8. Sze.Ap. csel. 20,1-6Habakuk 2,14
  9. Cs.Ap. csel. 20,7-16Ésaiás 49,8
10. P.Ap. csel. 20,17-38Zsoltárok 23,6
11. Szo.Ap. csel. 21,1-26Példabeszédek 22,17-18
12. V.Ap. csel. 21,27-40Ésaiás 50,10
13. H.Ap. csel. 22Jeremiás 15,19
14. K.Ap. csel. 23,1-11Énekek éneke 6,7
15. Sze.Ap. csel. 23,12-352 Sámuel 10,12
16. Cs.Ap. csel. 24Eszter 8,16
17. P.Ap. csel. 25,1-12Dániel 9,19
18. Szo.Ap. csel. 25,13-27Ezsdrás 10,4
19. V.Ap. csel. 26Zsoltárok 37,5
20. H.Ap. csel. 27Ésaiás 6,8
21. K.Ap. csel. 28,1-6Ruth 1,16
22. Sze.Ap. csel. 28,7-10Bírák 5,31
23. Cs.Ap. csel. 28,11-311 Királyok 19,7-8
24. P.Mikeás 11 Thessalonika 5,15
25. Szo.Mikeás 2,1-111 Péter 1,5
26. V.Mikeás 2,12-13Efézus 4,25
27. H.Mikeás 3,1-8Zsidók 11,1
28. K.Mikeás 3,9-12Róma 13,8
29. Sze.Mikeás 4,1-5Efézus 2,8
30. Cs.Mikeás 4,6-13Máté 24,13

 

December
  1. P.Mikeás 5,1-6Máté 5,10
  2. Szo.Mikeás 5,7-15Efézus 5,18
  3. V.Mikeás 6,1-7Róma 15,2
  4. H.Mikeás 6,8-16János 21,15
  5. K.Mikeás 7,1-62 Timótheus 2,3
  6. Sze.Mikeás 7,7-20Jelenések 21,6
  7. Cs.Aggeus 1János 6,54
  8. P.Aggeus 2Zsidók 13,9
  9. Szo.Abdiás 1Efézus 5,16
10. V.Ésaiás 6János 8,12
11. H.Ésaiás 7,10-16Lukács 12,43
12. K.Ésaiás 7,17-25János 7,38
13. Sze.Ésaiás 8,1-10Zsidók 10,38
14. Cs.Ésaiás 8,11-22Jakab 1,17
15. P.Ésaiás 9,1-7Róma 4,21
16. Szo.Ésaiás 9,8-21Máté 25,21
17. V.Ésaiás 10,20-34Róma 8,28
18. H.Ésaiás 11,1-9Ap. csel. 10,15
19. K.Ésaiás 11,10-16Kolossé 4,5
20. Sze.Ésaiás 12Ap. csel. 4,33
21. Cs.Zsoltárok 32Róma 12,21
22. P.Zsoltárok 511 Péter 4,8
23. Szo.Jelenések 5Zakariás 2,10
24. V.Máté 1,18-25Ésaiás 7,14
KarácsonyMáté 2,1-12Jeremiás 23,5
KarácsonyMáté 2,19-23Ésaiás 9,6-7
27. Sze.Zsoltárok 37,3-6Lukács 21,19
28. Cs.Zsoltárok 50,14-15Máté 7,7
29. P.Zsoltárok 73,23-26Lukács 9,24-25
30. Szo.Efézus 1,1-7Sofóniás 3,16-17
31. V.Sofóniás 1,12Jelenések 22,20

 

© Bereczki Sándor, 2016

<<<