Bibliaolvasó 2016

 Főoldal

Kedves Olvasó!

 

Nagy ajándék a Biblia, mely nemcsak Istenről szól, hanem általa Isten szól hozzánk, emberekhez. „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.” (Zsidókhoz írt levél 1,2)

A Biblia a hívők fegyvere, melyre a mindennapi harcokban szükségük van. Jézus is az igét mint fegyvert használta a sátánnal szemben a pusztában a kísértés óráiban: „Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: »Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.« Ő így válaszolt: »Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.«” (Máté 4,3-4).

Isten gyermeke vagy? A világ várja, hogy bizonyíts! A sátán diktálni akar neked, hogy mit tegyél. Az Isten gyermekeit arról lehet felismerni, hogy az életük a Szentlélek irányítása alatt áll. Azt teszik, amit az Úr mond.

Mi keresztyének vagyunk. Aki csak Istenben hisz, az nem keresztyén. Keresztyének vagyunk, mert Jézus a Megváltónk. Megmentett minket a Golgotán a kárhozatból, és üdvösséget készített nekünk feltámadásával. Jézus az én személyes Megváltóm. Kegyelméből élek.

Mindenki életére kérem az Úr áldását, aki ebben az évben is velünk olvassa a Bibliát!

Budapest, 2016. január

Bereczki Sándor
lelkipásztor

 

Január
  1. P.Máté 1,1-171 Mózes 4,7
  2. Szo.Máté 1,18-25Zsoltárok 131,3
  3. V.Máté 2,1-121 Sámuel 1,17
  4. H.Máté 2,13-15Ruth 2,9
  5. K.Máté 2,16-18Jób 22,21
  6. Sze.Máté 2,19-23Ésaiás 54,10
  7. Cs.Máté 3,1-12Sofóniás 3,9
  8. P.Máté 3,13-17Zsoltárok 139,14
  9. Szo.Máté 4,1-11Ésaiás 30,19
10. V.Máté 4,12-17Jóel 1,14
11. H.Máté 4,18-22Ésaiás 61,6
12. K.Máté 4,23-251 Sámuel 2,1
13. Sze.Máté 5,1-12Zsoltárok 146,8
14. Cs.Máté 5,13-16Ruth 1,16
15. P.Máté 5,17-20Eszter 4,14
16. Szo.Máté 5,21-26Ésaiás 51,3
17. V.Máté 5,27-32Zsoltárok 119,165-166
18. H.Máté 5,33-37Ésaiás 57,11
19. K.Máté 5,38-42Nehémiás 4,14
20. Sze.Máté 5,43-48Dániel 9,3
21. Cs.Máté 6,1-4Példabeszédek 13,20
22. P.Máté 6,5-151 Mózes 15,6
23. Szo.Máté 6,16-18Jónás 3,8-9
24. V.Máté 6,19-21Ésaiás 43,1-2
25. H.Máté 6,22-23Zsoltárok 118,1-5
26. K.Máté 6,245 Mózes 30,4
27. Sze.Máté 6,25-34Zsoltárok 118,24
28. Cs.Máté 7,1-5Ésaiás 66,2
29. P.Máté 7,6Zsoltárok 139,1-6
30. Szo.Máté 7,7-111 Sámuel 2,7
31. V.Máté 7,12Ezsdrás 6,22

 

Február
  1. H.Máté 7,13-14Példabeszédek 3,3
  2. K.Máté 7,15-205 Mózes 8,6
  3. Sze.Máté 7,21-23Zsoltárok 1,1-3
  4. Cs.Máté 7,24-275 Mózes 6,5
  5. P.Máté 7,28-29Zsoltárok 133,1-3
  6. Szo.Máté 8,1-4Ésaiás 52,1-2
  7. V.Máté 8,5-13Jóel 2,21
  8. H.Máté 8,14-15Mikeás 7,7-9
  9. K.Máté 8,16-17Zsoltárok 118,14
10. Sze.Máté 8,18-221 Mózes 28,15
11. Cs.Máté 8,23-271 Sámuel 3,10
12. P.Máté 8,28-34Zsoltárok 50,15
13. Szo.Máté 9,1-8Ésaiás 58,11
14. V.Máté 9,9-134 Mózes 23,19
15. H.Máté 9,14-17Jób 8,21
16. K.Máté 9,18-26Zsoltárok 29,1
17. Sze.Máté 9,27-31Ésaiás 54,17
18. Cs.Máté 9,32-34Dániel 3,32
19. P.Máté 9,35-384 Mózes 17,11
20. Szo.Máté 10,1-16Ezékiel 36,27
21. V.Máté 10,17-25Zsoltárok 135,14
22. H.Máté 10,26-335 Mózes 31,8
23. K.Máté 10,34-39Zsoltárok 127,1-2
24. Sze.Máté 10,40-421 Sámuel 25,33
25. Cs.Máté 11,1-19Ésaiás 55,3
26. P.Máté 11,20-24Hóseás 6,3
27. Szo.Máté 11,25-30Ésaiás 40,31
28. V.Máté 12,1-8Zsoltárok 78,53
29. H.Máté 12,9-143 Mózes 19,18

 

Március
  1. K.Máté 12,15-21Jób 22,30
  2. Sze.Máté 12,22-37Zsoltárok 122,7
  3. Cs.Máté 12,38-425 Mózes 10,19
  4. P.Máté 12,43-45Ésaiás 43,25
  5. Szo.Máté 12,46-50Ámós 8,11
  6. V.Máté 13,1-231 Sámuel 2,3
  7. H.Máté 13,24-30Jeremiás 1,12
  8. K.Máté 13,31-33Nehémiás 4,20-21
  9. Sze.Máté 13,34-35Példabeszédek 16,32
10. Cs.Máté 13,36-43Zsoltárok 118,28-29
11. P.Máté 13,44-462 Mózes 4,12
12. Szo.Máté 13,47-50Ésaiás 62,6-7
13. V.Máté 13,51-521 Sámuel 2,6
14. H.Máté 13,53-58Zsoltárok 130,4-5
15. K.Máté 14,1-12Mikeás 7,18-19
16. Sze.Máté 14,13-21Hóseás 6,6
17. Cs.Máté 14,22-33Zsoltárok 149,4
18. P.Máté 14,34-36Ésaiás 60,4
19. Szo.Máté 15,1-20Jónás 2,9-10
Virágvas.János 12,12-19Zakariás 9,9
21. H.Máté 15,21-28Habakuk 3,18-19
22. K.Máté 15,29-39Ruth 1,17
23. Sze.Máté 16,1-121 Sámuel 2,9
24. Cs.Máté 16,13-205 Mózes 6,13
Nagyp.János 19Zsoltárok 22,2
26. Szo.Máté 16,21-28Jónás 2,1
HúsvétJános 20Ésaiás 60,1-3
HúsvétJános 21Ésaiás 9,2
29. K.Máté 17,1-13Zsoltárok 18,31
30. Sze.Máté 17,14-211 Sámuel 12,24
31. Cs.Máté 17,22-23Mikeás 6,8

 

Április
  1. P.Máté 17,24-27Ezékiel 34,27
  2. Szo.Máté 18,1-91 Mózes 8,22
  3. V.Máté 18,10-20Zsoltárok 118,16
  4. H.Máté 18,21-353 Mózes 26,13
  5. K.Máté 19,1-12Zsoltárok 34,8
  6. Sze.Máté 19,13-15Ésaiás 50,5-7
  7. Cs.Máté 19,16-30Jónás 4,2
  8. P.Máté 20,1-165 Mózes 1,30-31
  9. Szo.Máté 20,17-19Zsoltárok 123,3
10. V.Máté 20,20-28Ésaiás 56,7-8
11. H.Máté 20,29-341 Mózes 9,16
12. K.Máté 21,1-11Zakariás 2,5
13. Sze.Máté 21,12-17Zsoltárok 119,11
14. Cs.Máté 21,18-223 Mózes 19,15
15. P.Máté 21,23-27Zsoltárok 34,11
16. Szo.Máté 21,28-32Ésaiás 54,4
17. V.Máté 21,33-46Jóel 2,12-14
18. H.Máté 22,1-14Ésaiás 43,2
19. K.Máté 22,15-22Zsoltárok 18,31
20. Sze.Máté 22,23-33Ámós 5,15
21. Cs.Máté 22,34-401 Sámuel 2,2
22. P.Máté 22,41-46Hóseás 2,18-19
23. Szo.Máté 23,1-36Ésaiás 51,7
24. V.Máté 23,37-39Zsoltárok 103,2
25. H.Máté 24,1-24 Mózes 23,12
26. K.Máté 24,3-22Zsoltárok 142,2-3
27. Sze.Máté 24,23-445 Mózes 11,14
28. Cs.Máté 24,45-51Zsoltárok 125,4
29. P.Máté 25,1-13Ésaiás 49,15-16
30. Szo.Máté 25,14-30Jóel 2,25-26

 

Május
  1. V.Máté 25,31-46Ésaiás 42,2-3
  2. H.Máté 26,1-51 Sámuel 2,7
  3. K.Máté 26,6-13Zsoltárok 138,1
  4. Sze.Máté 26,14-16Jónás 2,3
  MM.Ap. csel. 1,9-145 Mózes 30,12
  6. P.Máté 26,17-29Hóseás 14,10
  7. Szo.Máté 26,30-351 Mózes 14,20
  8. V.Máté 26,36-46Ésaiás 30,19
  9. H.Máté 26,47-56Ruth 2,12
10. K.Máté 26,57-68Zsoltárok 140,13-14
11. Sze.Máté 26,69-755 Mózes 10,16
12. Cs.Máté 27,1-2Zsoltárok 128,5-6
13. P.Máté 27,3-102 Mózes 2,25
14. Szo.Máté 27,11-14Zsoltárok 11,5
PünkösdAp. csel. 2,1-13Jóel 2,28-32
PünkösdAp. csel. 10Ésaiás 32,15-18
17. K.Máté 27,15-26Ésaiás 61,8-9
18. Sze.Máté 27,27-30Mikeás 6,8
19. Cs.Máté 27,31-44Ésaiás 65,23-24
20. P.Máté 27,45-56Zsoltárok 135,1-3
21. Szo.Máté 27,57-615 Mózes 30,14
22. V.Máté 27,62-66Zsoltárok 118,8-9
23. H.Máté 28,1-10Ésaiás 55,6
24. K.Máté 28,11-151 Sámuel 2,8
25. Sze.Máté 28,16-20Ésaiás 60,10
26. Cs.Jób 1János 10,10
27. P.Jób 2Ap. csel. 15,28
28. Szo.Jób 3Máté 5,8
29. V.Jób 41 Korinthus 4,4
30. H.Jób 51 Péter 4,8
31. K.Jób 6Márk 16,20

 

Június
  1. Sze.Jób 7Kolossé 4,5
  2. Cs.Jób 8Jelenések 7,15
  3. P.Jób 9Róma 4,21
  4. Szo.Jób 10Galata 6,2
  5. V.Jób 11Efézus 4,15
  6. H.Jób 12Filippi 2,14
  7. K.Jób 131 Péter 2,9
  8. Sze.Jób 14Zsidók 5,8-10
  9. Cs.Jób 15Lukács 3,6
10. P.Jób 161 János 5,15
11. Szo.Jób 17Jakab 1,12
12. V.Jób 18Máté 6,21
13. H.Jób 19Lukács 12,31
14. K.Jób 20János 7,38
15. Sze.Jób 21Ap. csel. 4,29-31
16. Cs.Jób 22Márk 11,22
17. P.Jób 231 Korinthus 7,27
18. Szo.Jób 24Jelenések 3,20
19. V.Jób 25Ap. csel. 2,28
20. H.Jób 261 Péter 3,15
21. K.Jób 27Filippi 1,4
22. Sze.Jób 28Máté 6,33
23. Cs.Jób 29Márk 12,30-31
24. P.Jób 30Lukács 20,25
25. Szo.Jób 31János 14,21
26. V.Jób 32Ap. csel. 5,29
27. H.Jób 331 Korinthus 2,5
28. K.Jób 34János 11,42
29. Sze.Jób 35Zsidók 11,1
30. Cs.Jób 36Jelenések 21,7

 

Július
  1. P.Jób 37Zsidók 2,10
  2. Szo.Jób 381 Timótheus 6,10-11
  3. V.Jób 391 Péter 5,4
  4. H.Jób 40Róma 1,16-17
  5. K.Jób 41Ap. csel. 21,25
  6. Sze.Jób 42Márk 8,29
  7. Cs.Hóseás 1Máté 13,47-48
  8. P.Hóseás 22 Péter 1,10
  9. Szo.Hóseás 3Jakab 5,7
10. V.Hóseás 4Titus 3,5
11. H.Hóseás 5János 8,14
12. K.Hóseás 6Lukács 4,18-19
13. Sze.Hóseás 71 Korinthus 6,17
14. Cs.Hóseás 8Filippi 3,9
15. P.Hóseás 9Márk 9,50
16. Szo.Hóseás 101 Thessalonika 5,12
17. V.Hóseás 111 Péter 4,7
18. H.Hóseás 12János 9,4
19. K.Hóseás 13Lukács 14,11
20. Sze.Hóseás 141 Korinthus 4,20
21. Cs.Zsidók 1,1-41 Mózes 1,3
22. P.Zsidók 1,5-14Zsoltárok 135,6-7
23. Szo.Zsidók 2,1-41 Sámuel 14,6
24. V.Zsidók 2,5-9Ésaiás 43,5-6
25. H.Zsidók 2,10-181 Sámuel 2,4
26. K.Zsidók 3,1-6Zsoltárok 78,21-22
27. Sze.Zsidók 3,7-111 Mózes 6,8
28. Cs.Zsidók 3,12-19Példabeszédek 29,25
29. P.Zsidók 4,1-111 Mózes 9,13
30. Szo.Zsidók 4,12-132 Királyok 20,3
31. V.Zsidók 4,14-16Példabeszédek 6,20-22

 

Augusztus
  1. H.Zsidók 5,1-101 Mózes 6,22
  2. K.Zsidók 5,11-141 Sámuel 9,6
  3. Sze.Zsidók 6,1-3Zsoltárok 18,40
  4. Cs.Zsidók 6,4-8Ésaiás 49,22-23
  5. P.Zsidók 6,9-12Zsoltárok 150,1-6
  6. Szo.Zsidók 6,13-205 Mózes 31,6
  7. V.Zsidók 7,1-31 Mózes 15,6
  8. H.Zsidók 7,4-10Ésaiás 51,14
  9. K.Zsidók 7,11-251 Mózes 4,9
10. Sze.Zsidók 7,26-281 Sámuel 3,10
11. Cs.Zsidók 8,1-6Ésaiás 60,16-18
12. P.Zsidók 8,7-13Zsoltárok 42,6
13. Szo.Zsidók 9,1-54 Mózes 20,16
14. V.Zsidók 9,6-105 Mózes 30,6
15. H.Zsidók 9,11-14Zsoltárok 118,21
16. K.Zsidók 9,15-22Ésaiás 30,23
17. Sze.Zsidók 9,23-281 Mózes 6,9
18. Cs.Zsidók 10,1-4Zsoltárok 145,19-21
19. P.Zsidók 10,5-10Ésaiás 57,15
20. Szo.Zsidók 10,11-18Zsoltárok 147,11-13
21. V.Zsidók 10,19-255 Mózes 28,9
22. H.Zsidók 10,26-31Zsoltárok 122,9
23. K.Zsidók 10,32-39Ésaiás 59,21
24. Sze.Zsidók 11,1-3Zsoltárok 132,15
25. Cs.Zsidók 11,4-7Ésaiás 54,13-17
26. P.Zsidók 11,8-16Zsoltárok 148,13
27. Szo.Zsidók 11,17-221 Mózes 1,27
28. V.Zsidók 11,23-31Zsoltárok 118,25-26
29. H.Zsidók 11,32-401 Mózes 5,24
30. K.Zsidók 12,1-3Jób 31,14
31. Sze.Zsidók 12,4-111 Mózes 4,7

 

Szeptember
  1. Cs.Zsidók 12,12-17Zsoltárok 144,1
  2. P.Zsidók 12,18-241 Mózes 6,18
  3. Szo.Zsidók 12,25-29Zsoltárok 130,1-2
  4. V.Zsidók 13,1-3Jeremiás 31,4
  5. H.Zsidók 13,4-6Zsoltárok 23,1
  6. K.Zsidók 13,7-161 Mózes 2,18
  7. Sze.Zsidók 13,17Zsoltárok 37,5
  8. Cs.Zsidók 13,18-212 Krónika 32,7
  9. P.Zsidók 13,22-25Ésaiás 61,1
10. Szo.Jeremiás 11 Korinthus 8,1
11. V.Jeremiás 21 Timótheus 4,16
12. H.Jeremiás 31János 12,26
13. K.1 Thessalonika 1Jób 5,8
14. Sze.1 Thessalonika 2,1-12Prédikátor 5,4
15. Cs.1 Thessalonika 2,13-16Zsoltárok 118,6
16. P.1 Thessalonika 2,17-20Ésaiás 41,6
17. Szo.1 Thessalonika 3,1-10Zsoltárok 139,23-24
18. V.1 Thessalonika 3,11-13Jeremiás siralmai 3,22
19. H.1 Thessalonika 4,1-12Zsoltárok 132,16
20. K.1 Thessalonika 4,13-18Jeremiás 1,8
21. Sze.1 Thessalonika 5,1-112 Sámuel 22,7
22. Cs.1 Thessalonika 5,12-283 Mózes 20,26
23. P.2 Thessalonika 1Zsoltárok 119,9
24. Szo.2 Thessalonika 2,1-54 Mózes 6,25
25. V.2 Thessalonika 2,6-12Aggeus 2,4-5
26. H.2 Thessalonika 2,13-17Ámós 5,4
27. K.2 Thessalonika 3,1-5Jeremiás 31,13
28. Sze.2 Thessalonika 3,6-16Jób 22,23
29. Cs.2 Thessalonika 3,17-18Prédikátor 11,6
30. P.Zakariás 1Máté 4,19

 

Október
  1. Szo.Zakariás 2Lukács 6,31
  2. V.Zakariás 3Ap. csel. 18,10
  3. H.Zakariás 4János 11,25
  4. K.Zakariás 5Lukács 12,32
  5. Sze.Zakariás 6Márk 2,5
  6. Cs.Zakariás 7Máté 5,4
  7. P.Zakariás 8Róma 5,1-2
  8. Szo.Zakariás 9Lukács 12,8
  9. V.Zakariás 10Róma 8,28
10. H.Zakariás 11Máté 5,7
11. K.Zakariás 12Lukács 7,50
12. Sze.Zakariás 13Márk 11,24
13. Cs.Zakariás 14János 15,16
14. P.1 Timótheus 1,1-2Zakariás 2,8
15. Szo.1 Timótheus 1,3-11Zsoltárok 6,10
16. V.1 Timótheus 1,12-171 Sámuel 30,6
17. H.1 Timótheus 1,18-20Zsoltárok 132,13-14
18. K.1 Timótheus 22 Mózes 2,23
19. Sze.1 Timótheus 3,1-7Habakuk 3,18
20. Cs.1 Timótheus 3,8-13Náhum 1,7
21. P.1 Timótheus 3,14-16Zsoltárok 143,10
22. Szo.1 Timótheus 4,1-5Példabeszédek 12,25
23. V.1 Timótheus 4,6-10Dániel 10,12
24. H.1 Timótheus 4,11-16Énekek éneke 8,7
25. K.1 Timótheus 5,1-2Ezékiel 3,17
26. Sze.1 Timótheus 5,3-8Ésaiás 9,3
27. Cs.1 Timótheus 5,9-16Jób 36,11
28. P.1 Timótheus 5,17-25Zsoltárok 16,8
29. Szo.1 Timótheus 6,1-22 Mózes 19,5
30. V.1 Timótheus 6,3-10Józsué 3,5
31. H.1 Timótheus 6,11-16Zsoltárok 132,9

 

November
  1. K.1 Timótheus 6,17-19Józsué 21,45
  2. Sze.1 Timótheus 6,20-21Bírák 18,6
  3. Cs.2 Timótheus 1,1-25 Mózes 2,7
  4. P.2 Timótheus 1,3-5Ésaiás 11,9
  5. Szo.2 Timótheus 1,6-14Jeremiás 33,6
  6. V.2 Timótheus 1,15-18Zsoltárok 118,15
  7. H.2 Timótheus 2,1-131 Mózes 45,7
  8. K.2 Timótheus 2,14-21Malakiás 3,10
  9. Sze.2 Timótheus 2,22-26Példabeszédek 15,16
10. Cs.2 Timótheus 3,1-9Sofóniás 3,20
11. P.2 Timótheus 3,10-17Zakariás 8,19
12. Szo.2 Timótheus 4,1-8Zsoltárok 5,8
13. V.2 Timótheus 4,9-18Ésaiás 3,11
14. H.2 Timótheus 4,19-22Dániel 3,17-18
15. K.Ruth 1,1-5Máté 5,16
16. Sze.Ruth 1,6-18Márk 12,17
17. Cs.Ruth 1,19-22Lukács 6,36
18. P.Ruth 2,1-10János 13,34-35
19. Szo.Ruth 2,11-17Ap. csel. 16,31
20. V.Ruth 2,18-23János 16,23-24
21. H.Ruth 3,1-9Máté 5,48
22. K.Ruth 3,10-18Lukács 12,34
23. Sze.Ruth 4,1-10János 20,29
24. Cs.Ruth 4,11-22Ap. csel. 13,52
25. P.Eszter 1János 15,4
26. Szo.Eszter 2Ap. csel. 1,14
27. V.Eszter 3János 14,1
28. H.Eszter 4Lukács 11,9
29. K.Eszter 5Máté 21,22
30. Sze.Eszter 6János 11,40

 

December
  1. Cs.Eszter 7Máté 6,25
  2. P.Eszter 8Lukács 1,45
  3. Szo.Eszter 9János 14,6
  4. V.Eszter 10Máté 7,7
  5. H.Józsué 1János 12,47-48
  6. K.Józsué 2Ap. csel. 4,32
  7. Sze.Józsué 3Kolossé 3,12-14
  8. Cs.Józsué 4Efézus 2,8-9
  9. P.Józsué 5Galata 5,22
10. Szo.Józsué 6Filemon 1,5-6
11. V.Józsué 7Jakab 1,2-3
12. H.Józsué 83 János 1,4
13. K.Józsué 9Júdás 1,20-21
14. Sze.Józsué 10Jelenések 3,5
15. Cs.Józsué 11Zsidók 10,38-39
16. P.Józsué 12Márk 3,35
17. Szo.Józsué 132 János 1,8
18. V.Józsué 14Jelenések 3,10
19. H.Józsué 15Zsidók 13,8
20. K.Józsué 16Galata 6,9
21. Sze.Józsué 171 János 1,9
22. Cs.Józsué 181 Korinthus 13,4
23. P.Józsué 19János 15,13
24. Szo.Lukács 1,26-38Ésaiás 7,14
KarácsonyLukács 2,1-20Mikeás 5,2
KarácsonyLukács 2,21-40Ésaiás 9,6-7
27. K.Józsué 20Filippi 4,13
28. Sze.Józsué 21Róma 8,6
29. Cs.Józsué 22János 14,27
30. P.Józsué 23Róma 6,23
31. Szo.Józsué 24Jelenések 2,10

 

© Bereczki Sándor, 2015

<<<