Mindenki Temploma

Kedves Barátom!

Sok szeretettel köszöntelek a Mindenki Temploma Gyülekezetének honlapján.

 

Azzal a szándékkal hoztuk létre ezt a közösségi platformot, hogy  kapcsolatba léphess velünk, ha meg szeretnél minket ismerni. Rendszeresen hírt adunk  magunkról, hogyan élünk, és gondolkodunk a jelenvaló és elkövetkező világról.
Tovább olvasom

Mindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki TemplomaMindenki Temploma

Lelkipásztoraink

Gyülekezetünk lelkipásztorai Bereczki Sándor és Bereczki Ágnes. Az ő áldozatos életük és szolgálataik révén jött létre a Mindenki Temploma Gyülekezete.

 

Bereczki Sándor, lelkipásztorunk Hódmezővásárhelyről származik, ahonnan a gimnázium elvégzése után a Debreceni Református Teológiai Akadémiára ment továbbtanulni 1954-ben, még konkrét keresztyén hit nélkül. Ott egy beszélgetés közben vallotta meg először Krisztusba, mint Megváltóba vetett hitét, amely bizonyossággá vált a szívében, és egy új élet kezdetét jelentette. 1960-ban kapott segédlelkészi később lelkészi végzettséget, lelkipásztori szolgálatait Makón kezdte meg. Feleségét, Bereczki Ágnest 1966-ban ismerte meg, akiben igazi segítőtársra lelt szolgálataihoz.

 

Lelkipásztorunk szolgálati útja Makót  követően Szeghalomra, majd Túrricsére vezetett, ahová a politikai közegnek megfelelni akaró egyházi vezetés gyakorlatilag száműzetésbe helyezte a tevékeny szolgálatot végző lelkész házaspárt. Az Úr azonban ezt az időszakot is jóra kívánta fordítani lelkipásztoraink életében, így a fiatal lelkészházaspár ezen a helyen az Isteni gondviselés hatalmas csodáit, valamint a faluban élő roma népesség körében kibontakozó ébredést élhette át.

Lelkipásztoraink ezt követően Szentesre kerültek, ahol áldozatos szolgálataik révén is elkezdődött. A lelkészházaspár ezekben az években komoly szolgálatokat vállalt a Felvidéken és Erdélyben is, és a fővárosban végzett szolgálataik körül egyre gyarapodott a frissen létrejött gyülekezet. A közösség növekedéséhez lelkipásztoraink hiteles és odaszánt élete vezetett, melyről gyülekezetünk egyik meghatározó tagja az alábbi gondolatokat vetette papírra.

Hálásak lehetünk az Úrnak, hogy lelkipásztoraink olyan – a Szentlélek által betöltött, Istentől elhívott – lelki emberek, akik nem a gyülekezetből, hanem a gyülekezetért élnek, és magukat nem kímélve éjjel-nappal végzik szolgálataikat. Mélyen hisznek abban az Istenben, aki úgy szeretett, hogy az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta, aki értünk halt meg és támadt fel. A szavaik és tetteik összhangban vannak egymással. Még a nem hívők is, akik megismerik őket, azt mondják rájuk: Hiteles”

Bereczki Sándor és Ágnes a lelkipásztori hivatáson kívül egyben az Emberbarát Alapítvány vezetői is, és a szenvedélybeteg gyógyítás területének elismert szakemberei.

Áldozatos munkájukat és a több ezer szenvedélybeteg felé végzett rendkívüli szociális tevékenységüket a Kőbányai Önkormányzat díszpolgári címmel, a Magyar Állam pedig a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésével honorálta.